Назад

НСИ: Бизнес климатът се подобрява през декември


Общият показател на бизнес климата през декември нараства с 2,6 пункта в сравнение с ноември, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Подобрение на показателя се наблюдава в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите, а в промишлеността е регистрирано понижение.

Бизнес климатът в промишлеността намалява с 0,7 пункта. Оценките на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията са влошени, като и очакванията им за следващите шест месеца са по-резервирани. Същевременно анкетата отчита и известно намаление на осигуреността на производството с поръчки .

Бизнес климатът в строителството нараства с 3,3 пункта. Това се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Според тях настоящата осигуреност на производството с поръчки се запазва, а прогнозите за строителната активност през следващите три месеца се изместват към по-умерените мнения.

Бизнес климатът в търговията на дребно нараства с 4,9 пункта в резултат на подобрените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Позитивни са и прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца.

Бизнес климатът в сектора на услугите се увеличава с 5,9 пункта, което се дължи на оптимистичните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Благоприятни са и мненията им относно търсенето на услуги през следващите три месеца.

Пълните данни ТУК