Общ преглед на темите, по които ще работят EUROCHAMBRES през 2022 г.

Фокус върху осигуряването на благоприятна регулаторна и политическа рамка Още

Представяне на туристическите възможности на Република Аржентина

27 януари от 15 часа, хибриден формат - присъствено в БТПП и в платформата Zoom Още

Обучение по "Техник-технолог в ХВП", 7-11 февруари, присъствено

Организира Съюзът по хранителна промишленост Още

ББР предоставя 20 млн. лв. за подпомагане на българските розопреработватели

Ще бъдат отпускани директни кредити до 1 млн. лева със срок до 3 години Още

Евростат: ВЕИ в ЕС 2020

Делът на брутното крайно потребление на енергия от възобновяеми източници достигна 22% Още

Приключи оценката на 645 проекта в сектор "Животновъдство" от ПРСР 2014-2020г.

Финансиране на проекти за подобряване цялостната дейност в отрасъла Още

Специален доклад на Европейската сметна палата относно сигурността на 5G мрежите

Забавяне в изграждането на мрежите и нерешени въпроси Още

Retail Summit 2022 - 15 март, Интер Експо Център

Събитието е част от програмата на международните изложения на Интер Експо Център - SIHRE & #RETAIL SHOW Още