Обществени консултации на ЕС относно Регламент 1169, отворени до 7 март 2022 г.

Регламентът се отнася за изискванията за етикетирането и представянето на храните Още

Практическо обучение за използване на Access2Markets - портал на ЕК с полезна информация

За осъществяване на външнотърговска дейност в трети страни Още

Програма за подпомагане на иновативни стартиращи предприятия в областта на агрохранителната промишленост

Бенефициентите ще получат експертна подкрепа; срок за кандидатстване: 28 февруари Още