Министър Лорер обсъди с АОБР координация по настаняване и намиране на работа в помощ на идващите от Украйна

Единен портал ще дава информация за наличните работни места в България за украинските граждани Още

БТПП започва компютърни обучения за жени мигранти и бежанки

Разработена е детайлна програма за начинаещи и напреднали, както и менторство Още

Децата на Украйна се нуждаят спешно от нашата помощ

БТПП подкрепя инициативата на УНИЦЕФ Още

Покана за участие в Asia Trade Week 2022

Четири дни (21 – 24 март), посветени на бъдещето на азиатската търговия Още

Обнародван е Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане

С преходни и заключителни разпоредби са направени промени и в ЗДДФЛ и ЗМТ Още

Уебинар относно новата платформа WIPO Green

Организиран от Световната организация за интелектуална собственост Още