Редовно годишно заседание на Управителния съвет на БТПП

Приета е Програма за 2022 г. - документ, отворен за допълване и актуализация в съответствие с икономическата ситуация в страната Още

Възможност за международен обмен в сферата на туризма и маркетинга

Представяме профилите на предприемачи-домакини от Словения и Германия Още

Среща с представители на Балкански водороден клъстер

Водородните технологии GI и тяхната интеграция в различни производствени сфери - във фокуса на разговора Още

БТПП: Анализ относно необходимите промени в юридическото образование

Необходимост от изменение на нормативната уредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионалната квалификация юрист Още