БТПП участва в обсъждане на конкретни стъпки в подкрепа на бежанците от Украйна

Общи действия на неправителствени организации, бизнеса и Столична община Още

Редовно годишно Общо събрание на Съвета на браншовите организации при БТПП

Приета е Програмата за 2022 г. и е избрано Бюро на Съвета Още

Регистрираната безработица остава ниска и през февруари

Продължава предоставянето на средства и по мярка 60/40 - само за февруари по тази процедура са одобрени заявленията на 1 776 работодатели Още

Нови насоки за активиране на неактивното население в България

Доклад на Агенция по заетостта, изготвен съвместно с Европейската комисия и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие Още

Кампания за превенция на мускулно-скелетните смущения стартира Инспекцията по труда

Строителството и хранително-вкусовата промишленост са избраните сектори, в които ще се извършват проверките Още

Втора научна конференция за устойчива свързаност Азия-Европа

Организирана от ЕС и Института „Клингендал“, онлайн, 22-24 март 2022 Още