Проучване на БТПП: Германия отново е най-предпочитана за правене на бизнес

63% от анкетираните компании споделят, че конфликтът между Русия и Украйна е оказал влияние върху дейността им Още

БТПП представи теми, свързани с „икономизиране“ на външната политика, на семинар, организиран от Дипломатическия институт

Председателят на БТПП очерта ролята на бизнес организациите за осъществяване на междуинституционалните контакти Още

ТПП Враца стартира проект „SMEnergy – Energy Footprint management for SMEs“ по програма ЕРАЗЪМ+

Насочен към разработване на инструменти за оценка и управление на енергийния отпечатък Още

Ден на италианския дизайн

29 март, от 15:30ч. в Sofia Event Center, Paradise Mall Още

Информация относно начина за кандидатстване за помощ от 40 лв., отпускана за настаняване на лица, търсещи временна закрила

Отнася се за местата за настаняване, вписани в Националния туристически регистър Още

Ректори и МОН изготвят концепция за обединяване на университети

Работна група има за задача да изясни възможностите и да формулира обективни критерии за обединяване Още