Консултантското бюро по колективно трудово договаряне в подкрепа на индустриалните отношения

Предприятията и браншовите организации могат да получат експертно мнение и съдействие Още

Курс за "Вътрешни одитори на НАССР. Етикетиране, определяне енергийната стойност на храните"

Организира Съюзът по хранителна промишленост, 14 - 16 септември 2022 г., гр. София Още

До 30 септември се подават годишните финансови отчети за 2021г.

На хартиен носител или по електронен път Още

Оферти за бизнес партньорство

Йордания, Босна и Херцеговина, Гърция, Китай Още

Бизнесът може да включи още близо 860 безработни и заети в обучения

Възможности за финансова подкрепа за бизнеса, организиращ обучения на заетия си персонал Още

Нов конкурс по програма „Цифрова Европа“

Краен срок за кандидатстване – 22 септември 2022 г. Още

Патентното ведомство с поредица от уебинари в полза на бизнеса

Как предприятията да повишат конкурентоспособността си чрез закрилата и използването на търговската марка в своята дейност Още