Партньорска среща, посветена на арбитража в рамките на програма Еразъм +

Доброволно разрешаване на международни спорове и повишаване компетенцията на предприемачите Още

Споделяне на опит със Световен търговски център Рен Бретан

Обсъждане на насоки на бъдещо сътрудничество Още

Положително влияние върху финансовата грамотност и предприемаческия потенциал на младите хора

Създаване на методологии, инструменти, ръководства по проект FinFluencers Още

Умни роботи произвеждат качествени български мебели

Все повече компании от сектора инвестират във високи технологии и софтуер, за да останат конкурентноспособни Още

НСИ: Лек ръст на промишленото производство през юли 2022 година

По-чувстрително увеличение с 12.7% в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ Още

Лидерите на 24 африкански държави призовават развитите страни да изпълнят финансовите ангажименти преди COP27

Конференцията на ООН по изменението на климата COP27 е насрочена за ноември в Шарм ел-Шейх, Египет Още

Презентация на ББР "Финансова подкрепа за суровини, материали, енергийна ефективност и лизинг"

За компании, работещи в сектор "Машини и съоръжения и индустриална автоматизация" Още