Назад

Нужно е енергийно отрезвяване, докато Европа жонглира по въже с доставките


Автор: eurelectric.org, 07.09.2022

Цените на енергията растат на фона на свитите газови потоци и все по-големия недостиг на пазара, което предрича очаквани прекъсвания на снабдяването през предстоящия отоплителен сезон. Без достатъчно намаление на търсенето запасите от газ могат да се изчерпят, ако Русия спре напълно доставките, показва Power Barometer 2022, редовният доклад на Eurelectric за тенденциите в електроенергийната индустрия.

Когато Русия затегна газовата си хватка, някога тихият консуматив се превърна в оглушителна инфлационна сила. Тъй като газът е доминиращият ценообразуващ фактор на пазара на електроенергия, това доведе до ръст на средните цени на електроенергията за пазар ден напред с 532% между януари 2021 г. и август 2022 г.

Рекордните цени на едро на електроенергията оказват натиск и  върху пазара на дребно. Особено уязвимите клиенти усещат най-силно затрудненията, тъй като договорите, сключени в столиците на ЕС през 2022 г., са с 84% по-скъпи, отколкото през 2021 г.

Кристиан Руби, генерален секретар на Eurelectric, заяви:

„Основната причина за проблема е недостигът на газ и зависимостта ни от вноса на изкопаеми горива. Правителствата трябва да се стремят да се справят с този проблем, а не да прибягват до изкривяващи, ad-hoc интервенции на пазара на електроенергия. Успоредно с това насърчаваме и трезвите мерки за пестене на енергия през предстоящата зима.“

Положителна тенденция в електрификацията

Тазгодишният Power Barometer показва, че в основните сектори, потребяващи нефт и газ, се наблюдават положителни тенденции. През 2021 г. електромобилите са 18% от продадените нови автомобили, а продажбите на термопомпи са нараснали с 25% и са достигнали 2 млн. броя. Ускоряването на електрификацията на транспорта, отговорен за 63% от вноса на петрол, както и на тази на сградите и промишлеността, представляващи 57% от търсенето на газ, е от решаващо значение за намаляване на вноса на изкопаеми горива.

За да се отговори на търсенето на електроенергия, годишните инвестиции в производството, както и в разпределителните мрежи, трябва да надхвърлят 135 милиарда евро, което е значително увеличение в сравнение с настоящия момент. Независимо от това, ще бъде необходимо намаляване на търсенето на енергия в домакинствата и в промишлеността за справяне с рязкото покачване на цените и с недостига на енергия.

Кристиан Руби заяви:

„Тази криза ни показва истинската стойност на енергията. Европа трябва да се подготви за тежка зима и всички ние трябва да се подготвим да дадем своя принос, за да посрещнем предизвикателството.“

Повече от представянето на доклада можете да намерите на специалната страница на Eurelectric.

Източник: Институт за енергиен мениджмънт