Назад

Умни роботи произвеждат качествени български мебели


Все повече компании от сектора инвестират във високи технологии и софтуер, за да останат конкурентноспособни

Все повече български компании използват роботизирани системи и дигитализират своето производството на качествена мебелна продукция. Имат ли наистина приложение високите технологии в дървообработващата и мебелна индустрия, която е със съхранена вековна традиция и наследственост от времето на старите възрожденски майстори? Роботизацията и автоматизацията всъщност не са нещо непознато за фирмите от сектора.  Напротив, част от нашите мебелни компании са високотехнологични и в цеховете тежкият физически труд отдавна е заместен от автоматизирани производствени системи и оборудване. Индустрията от години има опит и произвежда мебели с помощта на съвременни модерни технологии. Доскоро тези роботизирани и автоматизирани системи  бяха достъпни основно само за компаниите с по-мащабно производство, но сега пътят към модернизация предстои и за средните и по-малки фирми.

Модерно, качествено и бързо

Изискванията на пазара, голямата конкуренция, все по-задълбочаващата се липса на работна ръка, необходимостта от високо качество и осигуряване на възможно най-добри условия на труд на служителите изискват бързо внедряване на високотехнологични машини. Разбира се, основните варианти за автоматизация от типа на пакетно-разкройващи циркуляри, кантиращи машини и обработващи центрове все още са широко разпространени. От доста време обаче в производството у нас вече са навлезли  индустриалните роботи, които се използват основно за заваряване, палетизиране, зареждане и разреждане на CNC машини, фрезоване на големи детайли, както и лакиране и шлайфане на сложни форми. Приложението на технологиите разбира се не е еднозначно за всеки тип производство, защото ако при изработката на мебели от плочести материали автоматизацията е напълно възможна и приложима, при мебелите от масивна дървесина има повече трудности заради различния вид на суровината, сложността на изпълнението и индивудиалните параметри. Автоматизацията за този тип изделия е по-сложна, но не и невъзможна. Пример за това са актуалните и добре познати в бранша CNC машини, които могат да обработват прецизно и бързо детайли в различни равнини.

Какви са предимствата на технологиите?

 „Използването на роботи в производството помага за повишаване на качеството на продукцията, намаляване на брака и това е благодарение на голямата прецизност и повторяемост на процесите; увеличаване на продуктивността – повишена и постоянна скорост на работа, безопасност на труда. Роботите могат да заменят служителите в местата с повишена запрашеност, висока температура, при операции с висок риск. Важно предимство е и това, че предоставят възможности за гъвкав подход при изпълнение на нови задачи – при нужда от нови операции или специфична поръчка не е необходимо да се закупува допълнително оборудване – могат да се използват същите роботи, препрограмирани за друг процес“, обяснява Павел Димов, член на управителния съвет на Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост (БКДМП) и управляващ директор на „МОС Роботикс“.

Според него ако фабриките инвестират в модернизация и актуализация на оборудването, ще извлекат максимума от производството и ще постигнат наистина по-високи резултати. Ефективността в производството на изделия от дървесина би се увеличила в пъти, ако се дигитализират процесите по обработка на данни в офиса, управлението на детайлите, поръчки и производителността на оборудването, както и се автоматизират и роботизират голяма част от производствените процеси.

„Успоредно с навлизането на роботите в мебелните предприятия върви и постепенната дигитализация. Много компании използват вискотехнологични софтуерни системи за управление на цялото си производство. Отдавна чертежите се генерират дигитално от високвалифицирани служители. От БКДМП работим усилено точно върху повишаване на дигиталните компетентности на кадрите в браша, като организираме обучения и семинари. Нужно е уменията на работещите в сектора да се развиват в тази посока, за да може да отговорим на изискванията на европейските пазари“, добавя още Димов.

Кадри и технологии

 „Развитието на мебелната индустрия у нас в бъдеще ще се основава на осигуряването на високо качество, поддържане на добрия имидж, който имат нашите продукти от дървесина, и използване на все повече иновации и напреднали технологии. За да е конкурентноспособен браншът ни, наистина трябва да се модернизира напълно и да заложи на добре балансирана комбинация от висококвалифицирани кадри и умни машини. Над 90% от предприятията у нас работят за външни пазари и за да се задържим, ние наистина трябва да сме добри и да поддържаме високо качество. В Европа вече ни познават, защото сме се доказали с професионализъм, качествени мебели и конкурентни цени“, твърди Марин Генов, член на управителния съвет на БКДМП и собственик на „Геномакс“. Той споделя, че във фабриката му вече използват успешно конфигурация от две нови технологии:  автоматизирана производствена система и индустриален робот. „Металните детайли, които изработваме за подматрачните рамки, се изрязват на автоматизирана машина, която извършва няколко операции с голяма скорост. Оттам се зарежда следващата машина, огъващата (навремето това беше ръчен процес), сега имаме механизиран зареждач – слагаме всички детайли и той автоматично взима детайла, зарежда машината, а тя го огъва. Впоследствие роботът взима детайла и го позиционира на следващата машина, където той се пробива, а след това ги вкарва в зоната на заваряване. Създали сме напълно затворен автоматизиран цикъл“, споделя той полезен пример от практиката си.

Според Генов автоматизацията и роботизираната система му помага да съкрати времето за производство и да увеличи производителността. Целта обаче не е машините да заменят хората, а хората с помощта на машините да започнат да създават мебели с по-високо качество. В модернизация той инвестира в последните 2 години около 3 млн. лв. Част от тях са по европейски програми. „Ако искаш да останеш на пазара, не можеш да разчиташ само на европейските програми. Инвестицията в нови машини и технологии е огромен плюс, но темповете в България са бавни, защото разбира се не всички фирми могат да си го позволят или ако могат, това става постепенно“, коментира още той.

****

Повече информация за Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост/БКДМП/

Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост/БКДМП/е учредена през 1992 г. като доброволно сдружение с нестопанска цел, чиято мисия е да защитава и представлява интересите на своите членове и на бранша като цяло. В БКДМП членуват близо 250 фирми, 11 професионални гимназии и един университет. Камарата е единственият официален представител на работодателите в секторите производство на мебели, дървообработване, производство и доставка на машини и материали за дървообработващата и мебелна промишленост.

https://timberchamber.com/

Fb страница