Назад

Лидерите на 24 африкански държави призовават развитите страни да изпълнят финансовите ангажименти преди COP27


Преди конференцията на ООН по изменението на климата COP27, насрочена за ноември в Шарм ел-Шейх, Египет, представители на 24 африкански държави призоваха развитите страни да изпълнят финансовите ангажименти, за да помогнат на континента да се адаптира към изменението на климата.

На тридневна среща, проведена в Шарм ел-Шейхт, в подготовка за COP27, лидерите на 24 африкански държави заявиха: "Призоваваме развитите страни да изпълнят ангажиментите си относно финансирането на климата, да удвоят финансирането на прехода към зелена икономика."

Африканските лидери посочиха и непропорционалното въздействие на изменението на климата върху континента, предвид ниския му въглероден отпечатък, тъй като Африка представлява по-малко от 4 процента от емисиите на парникови газове. Освен това горите на басейна на Конго, заедно с Амазонка, са основните "бели дробове" на планетата. Африка сега се сблъсква с въздействията от изменението на климата, които не оставиха почти никакъв регион незасегнат, което превръща континента в един от най-опустошените от въздействията на изменението на климата

COP27 през ноември ще има за цел да повиши гласа на африканските лидери, да мобилизира повече международна подкрепа за възстановяването на околната среда в Африка. Събитието ще разгледа също така финансирането на най-уязвимите държави с цел намаляване на емисиите на парникови газове.

Визията на египетското председателство на COP27 е да се премине от преговори и планиране към изпълнение.

В световен мащаб нарастващата честота и интензивност на екстремните метеорологични събития оказва влияние върху живота и поминъка на милиони хора. Повишаването на средната температура в световен мащаб и бързото глобално затопляне причиняват тревожни последици върху човешките същества и всички други форми на живот на земята.

Климатичната криза се очаква да влоши социалните, икономическите и екологичните заплахи. Египетското председателство на COP27 призовава за спешни действия за справяне с кризата с климата и  постигне на ангажираност на глобално ниво, с цел създаване на устойчива планета.