Назад

Търговска мисия с посещение на специализирана изложба Xylexpo – Milano 2022, 12-15.10.2022 г.


В периода 12-15.10.2022 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) в Търговска мисия с посещение на специализирана изложба Xylexpo – Milano 2022. Поканени за участие в търговската мисия са български малки и средни предприятия от следните сектори на икономиката: дървопреработваща промишленост (технологии, машини, компоненти и др.) и мебелна индустрия.

Предварителната програма на търговската мисия предвижда представителите на българските МСП да посетят специализираното изложение Xylexpo – Milano 2022, където да вземат участие в двустранни срещи и кръгли маси, специализирани семинари и съпътстващи събития.

27-то издание на специализираната изложба за дървообработка и мебели ще събере на едно място производители на машини, роботи, иновативни системи за автоматизация с инвеститори и предприемачи от цял свят. Изложението има за цел да подпомогне обмена на опит, както и възможностите за иновативни подходи, решения и идеи, чрез които да бъдат създадени условия за по-устойчив и ефективен сектор.

Условията за участие и необходими документи ТУК

При интерес, предприятията следва да представят попълнените документи за кандидатстване в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратят по куриер в срок до 21 септември 2022 г., вкл. до 17.30 ч. на адрес: гр. София, ул. „Леге” № 2-4 или по електронен път, подписани с електронен подпис на www.b2bconnect.bg, на страницата на събитието, в срок до 17:30 часа на 21 септември 2022 г.  За допълнителна информация можете да се обръщате към Светла Запрянова, тел: 02/ 940 79 75 или Ася Андреева, тел: 02/ 940 79 89.