МСП и хора на изкуството могат да кандидатстват за финансиране на проекти в сферата на роботиката

Отворени са две покани с финансиране на обща стойност от 550 000 евро Още

Представяне на възможностите за бизнес между България и Узбекистан

С участието на над 30 представители на институции и предприемачи от двете страни Още

Общо събрание на Глобалната организация GS1

Одобрена е стратегията за развитие в сектор „Здравеопазване“ за периода 2023 -2027 г. Още

Платформата за обучение „ENGINE - Kиберсигурност за МСП“ е вече отворена за регистрация

Напълно безплатен достъп до обучението по киберсигурност - богатство от примери, казуси, допълнителна литература... Още

Програма „Дунавски регион“ е одобрена от Европейската комисия

Целта е разработване и изпълнение на съвместни проекти за разрешаване на общи териториални, социални и икономически проблеми Още

400 млрд. евро са необходимите инвестиции в европейската енергийна мрежа до 2030 г.

Тези разходи би трябвало да се компенсират отчасти от увеличаването на по-евтините възобновяеми енергийни източници Още

Безвъзмездна помощ за МСП за закрила на интелектуална собственост през 2023 г.

Подпомагане на бизнеса в повишаването на конкурентоспособността му чрез по-добра закрила и използване на правата на интелектуална собственост Още

ЕК предлага мерки за модернизиране на системата на ЕС на данъка върху добавената стойност

Предложените ключови действия ще помогнат на държавите членки да събират до 18 млрд. евро повече приходи от ДДС годишно Още