Назад

Общо събрание на Глобалната организация GS1

На 8 декември се проведе Общо събрание на Глобалната организация GS1 с участие на представители на 116 Национални организации GS1 от цял свят. GS1 България бе представена от Цветан Симеонов, председател на УС на Сдружението, и Цвета Братанова, изп. директор.

В рамките на Общото събрание, което е второ за годината и се провежда онлайн, бе одобрена стратегията за развитие в сектор „Здравеопазване“ за периода 2023 -2027 година. Дейността в този сектор ще продължи в посока стимулиране на въвеждането на стандартите GS1 и подпомагане на доставчиците на здравни услуги за подобряване на безопасността на пациентите чрез дигитална трансформация. Стратегията, разгърната чрез Националните организации GS1 в отделните страни, ще бъде от полза за всички участници в здравната екосистема. Крайните бенефициенти на стандартите GS1 остават пациентите.

Друга важна тема бе напредъка по изграждането на платформа от Регистри, която да бъде доставена за ползване на търговци, платформи за електронна търговия и други заинтересовани страни в цял свят и да съдържа качествена информация за предоставените лицензи, баркод номера, номера на локации и линкове. Първите два регистъра вече са достъпни – на префиксите и на GTIN-ите. В регистъра на префиксите (Licence registry) вече са публикувани повече от 6 милиона лицензи с кратки данни за фирмите, на които са предоставени, а в регистъра на баркод номерата (GTIN registry) са попълнение над 300 милиона продукти. Данните в тези регистри се използват от търговски вериги и електронни платформи за търговия за проверка на идентичността на продуктите преди да бъдат листнати в техните системи. Отчетено е, че на месечна база от 55 страни се правят 37 милиона заявки за проверка на данни в регистъра на GTIN или 14 заявки в секунда. GS1 България напомня, че възможност за такива проверки е предоставена и в България на обновения сайт на Сдружението.

В края на тази година ще бъдат доставени и последните два елемента от платформата  - GLN registry, Links registry. На Общото събрание бяха предложени за одобрение и приети правила, които са необходими за управлението на платформата и уреждат отношенията между различните Национални организации GS1, както и с потребителите на данните, вкл. политика за защита на личните данни.

Не на последно място бе обсъден предстоящия Глобален форум на GS1, който ще се проведе в периода 13-16 февруари 2023 г. в Белгия. Форумът ще бъде уникален с това, че ще се чества 50-годишен юбилей на организацията. Събитието е отворено за участие и за фирмите-членове на GS1, респ. GS1 България. Повече информация за форума и възможност за регистрация може да намерите тук или да се свържете с GS1 България на тел. 02/8117 611, 567, 433.