БТПП започва работа по нов проект за насърчаване на приложението на дистанционните стажове

Ориентиран е към три целеви групи – предприятия, центрове за професионално обучение и посреднически организации Още

Партньорство със Световен търговски център Париж

Обмяна на опит и добри практики за задълбочаване на сътрудничеството между членовете на АСТЦ Още

България и Грузия ще развиват потенциала на Черно море за транспортна и цифрова свързаност

Акцент върху потенциала на фериботните услуги за развитие на търговско-икономическото сътрудничество между държавите Още

Оферти за бизнес партньорство

Турция, Украйна, Белгия, Индия, Ливан... Още

Министерският съвет одобри промени в Закона за обществените поръчки

Във връзка с т.нар. „in house“ възлагане се предлага забрана за превъзлагане на предмета на договора или части от него на други лица Още

ББР въвежда незабавни междубанкови преводи

Чрез програмата „Blink“ държавната банка ще осъществява плащания до 30 хиляди лева в рамките на 10 секунди Още

Електронна платформа за проверка на правния статус на бенински търговски компании

Платформата съдържа и информация, свързана с износа и навлизането на чуждестранни компании на бенинския пазар Още

Европейска година на уменията

9 май 2023г. – 8 май 2024г. Още