БТПП и ИСК при УНСС подписаха споразумение за сътрудничество

За по-ефективно свързване на университетското образование с реалните нужди на икономиката Още

Обсъждат се идеи за активизиране на деловите контакти с Ливан

Със съдействие на Асоциацията на българо-арабските камари към БТПП Още

Одобрен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за храните

Прецизиране на разпоредбата относно издаване на здравен сертификат за износ на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води Още

От 21 август земеделските стопани могат да кандидатстват по помощта за напояване

Максималният интензитет на помощта е до 250 000 евро (488 957,50 лв.) на предприятие с дейност в първичното производство на селскостопански продукти Още

Приети са промени в Закона за обществените поръчки

Осигурява се възможност да се изисква обосновка за необичайно благоприятни предложения и при подадени само една или две оферти Още

ЕК предлага правила за по-безопасни детски играчки

Ще се изисква всички детски играчки да имат цифров продуктов паспорт Още

Предстоящи изложения в Унгария 2023/2024

Информация от СТИВ - Будапеща Още