Държавата търси начин да улесни индексирането на цените по договорите за строителство

Ще се търси възможност финансовите средства за индексацията да бъдат заложени в централния бюджет за 2024 г. Още

Бизнесът подава автоматизирано осигурителни декларации в НАП

Това става възможно с осигуряване на свързаност между клиентските софтуери и системите на НАП от типа „система-система“ Още

Работна група между държавата и хазартната индустрия ще подготви промени в Закона за хазарта

Допълнителна регулация в сектора в диалог с представители на организации на хазартната индустрия Още

Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Предвижда се служителите в социалните услуги да имат право на удължен платен годишен отпуск Още

Европейската комисия посочва инструменти за управление на демографските промени в ЕС

Определя се всеобхватен подход към демографските промени, структуриран около четири стълба Още

Оферти за бизнес партньорство

Грузия, Индия, Унгария... Още