Назад

Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските


С предлаганите промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските се регламентира    правото на удължен платен годишен отпуск за служителите в социалните услуги и редът за прехвърляне на отпуск поради бременност и раждане след навършване на 6-месечна възраст на детето на един от родителите на майката или на бащата и редът за прехвърляне на отпуск при осиновяване на дете след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване на един от родителите на осиновителката или осиновителя.

Дата на откриване:

9.10.2023 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Социална политика и заетост

Дата на приключване:

8.11.2023 г.

Добави коментар