Предстои втори уебинар от серията демонстрации за внедряване на коботи в индустрията

Представяне на практическата реализация на иновативната технология в производствените процеси на компании от Испания, Италия, Турция и Унгария Още

Проучване на европейско ниво на предизвикателствата и перспективите към металния и електро сектора

В рамките на проект FactCheck - по отношение на умения, знания и квалификация Още

Обучение по безопасни и здравословни условия на труд

За експертите на Палатата в регионалните търговско-промишлени палати/камари Още

Иновации и устойчивост: Директно от Норвегия в рамките на проект „Посланици на зелената промяна“

Преки контакти с норвежки предприятия, които са лидери в устойчивите иновации Още

Злополуките на работното място се увеличават спрямо миналата година, загубените календарни дни намаляват

Най-голям е броят на загубените календарни дни в сухопътния транспорт (9966), държавното управление (7503) и образованието (6351) Още

Отворени са три конкурса по Механизма за свързване на Европа, цифров сектор

С бюджет от над 240 млн. евро, конкурсите имат за цел да подобрят инфраструктурата за цифрова свързаност Още

Процедури за нарушение от месец октомври 2023 г.

България разполага със срок от два месеца, за да предприеме необходимите мерки за отстраняване на установените от Комисията недостатъци Още