Назад

Отворени са три конкурса по Механизма за свързване на Европа, цифров сектор


На 17 октомври 2023 г. са отворени три конкурса по Механизма за свързване на Европа (МСЕ), цифров сектор. С бюджет от над 240 млн. евро, конкурсите имат за цел да подобрят инфраструктурата за цифрова свързаност (по-специално гигабитови и 5G мрежи):

  1. Конкурс CEF-DIG-2023-5GCORRIDORS – 5G покритие по транспортните коридори (5G coverage along transport corridors) с 2 теми:
  • 5G coverage along transport corridors – Works – бюджет 95 млн. евро за закупуване, доставка и внедряване на компоненти, системи и услуги;
  • 5G coverage along transport corridors – Studies – бюджет 5 млн. евро за проучвания
  1. Конкурс CEF-DIG-2023-5GSMARTCOM-EDGE-WORKS – 5G за интелигентни общности с бюджет 51 млн. евро
  1. Конкурс CEF-DIG-2023-GATEWAYS – Опорна свързаност за цифрови глобални портали (Backbone connectivity for Digital Global Gateways) с 2 теми:
  • Backbone connectivity for Digital Global Gateways – Works с бюджет 75 млн. евро
  • Backbone connectivity for Digital Global Gateways – Studies с бюджет 15 млн. евро

Краен срок за кандидатстване – 17 януари 2024 г. Оценката на подадените проекти ще бъде от независими експерти към Европейската комисия, в периода февруари – април 2024 г. Очаква се подписването на споразуменията за предоставяне на безвъзмездна помощ да бъде през октомври 2024 г.

На 26 октомври 2023 г. Европейската комисия и Европейската изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията (HaDEA) организират онлайн информационен ден за представяне на трите отворени конкурса. Подробна информация може да се намери тук.

За допълнителни въпроси относно възможностите за участие в Механизма за свързване на Европа, цифров сектор  може да се обръщате към  Ели Канева – държавен експерт в Министерство на транспорта и съобщенията и член на Секторния комитет по Механизма за свързване на Европа, цифров сектор – тел. 9409 284, e-mail: ekaneva@mtc.government.bg.