Дискусия на тема „Кръговата икономика в строителството – актуални тенденции в Европа и България"

Нормативна уредба и мерки за управление на строителни отпадъци, добри практики за кръгово строителство Още

Публикувана е „Черна книга на правителственото разхищение в България“ 2023 г.

Книгата събира 15 журналистически разработки, които описват злоупотреби с обществен ресурс Още

Агенция по заетостта: Увеличава се броят на започналите работа през ноември

Най-търсените от бизнеса са: персонал, полагащ грижи за хората; продавачи; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения Още

ЕК измени правилата за държавната помощ de minimis

Ревизираните регламенти ще влязат в сила на 1 януари 2024 г. и ще се прилагат до декември 2030 г. Още

ЕС и Чили подписват модерни и амбициозни търговски и политически споразумения

Усилия за намаляване на рисковете за веригите на доставки, осигуряване на устойчиви доставки на суровини от критично значение и справяне с изменението на климата Още