За обществено обсъждане бе пуснат проект на Закон за въвеждане на еврото

С проект-предложението ще се уредят принципите, правилата и процедурите за въвеждане на еврото като нова официална парична единица на Република България Още