Назад

Нова дефиниция на заплатите осигуряващи достоен живот


Международната организация на труда (MOT) официално се споразумя за дефиниция на заплатите осигуряващи достоен живот. Целта на МОТ е да се  промени световната икономика, така че да служи на интересите на работещите хора. Споразумението беше одобрено от управителния съвет на МОТ.

Новата дефиниция гласи, че издръжката на живота е "нивото на заплащане, необходимо за осигуряване на достоен стандарт на живот на работниците и техните семейства, като се вземат предвид обстоятелствата в страната и се изчисли за работа, извършвана в рамките на нормалното работно време".

В споразумението на МОТ се подчертава, че правителствата и социалните партньори трябва да "осигурят постепенното преминаване от минимални заплати към заплати, осигуряващи достоен живот". Основни инструменти за постигането на тази цел са социалния диалог и колективното договаряне.

В него се посочват и няколко основни принципи за оценка на издръжката на живота: Консултации със социалните партньори, Отчитане на регионалните и социално-икономическите реалности, които довеждат до промени в заплатите осигуряващи достоен живот.

Очаква се споразумението да спомогне за по-голяма съгласуваност с текущите национални и международни инициативи, насочени към определяне, изчисляване и осигуряване на заплати, осигуряващи средства за достоен живот.