Назад

Дадена бе положителна оценка на сътрудничеството между БТПП и Transparency International
Председателя на Българска търговско-промишлена палата Цветан Симеонов проведе среща с Марк де Пълфорд от независимата организация „Алеф“. По време на срещата беше обсъдено сътрудничеството между БТПП и Transparency International. Transparency International е международна организация, която осъществява дейността си посредством мрежа на повече от 100 представителства по цял свят. Асоциация „Прозрачност без граници“ е българското национално представителство на Transparency International.

Мисията на Transparency International, както и на Асоциация „Прозрачност без граници“ е да обединят усилията на гражданското общество, държавни институции, местните власти, представителите на частния сектор, медиите и академичната общност за провеждане на системни реформи в управлението, за установяването на принципите на доброто управление и за предприемане на конкретни действия за овладяване на корупционния риск.

По инициатива на Асоциация „Прозрачност без граници" през 2022 г. беше създаден Бизнес интегрити клубът (Business Integrity Club). Българска търговско-промишлена палата е сред основателите на клуба. Клубът обединява компании, които работят активно по въпросите за почтеност и прозрачност и полагат усилия в борбата срещу корупционните бизнес практики. Клубът е създаден по проект „Интегритет в бизнеса" на Асоциация „Прозрачност без граници". Той е подкрепен от Siemens Integrity Initiative и мисията му е да изгради рамка от стандарти, определящи правилата за поведение в компаниите и взаимодействието им с външната среда.

Председателя на БТПП Цветан Симеонов акцентира върху важността от продължаване на подкрепата по проект „Интегритет в бизнеса". БТПП винаги е насърчала своите членове да се придържат към концепция за добро управление и създаване на качествена бизнес среда.

По време на срещата Марк де Пълфорд изрази своето удовлетворение от доброто сътрудничество между Българска търговско-промишлена палата и Transparency International.