Назад

Как да постигнем бюджет с дефицит под 3% от БВП?

Екипът на Института за пазарна икономика (ИПИ) посочва 9 мерки и корекции на бюджета, които могат да смъкнат дефицита с около 6,5 млрд. лв. Мерките са балансирани, така че тежестта на бюджетната консолидация да не падне само върху една или друга група от обществото.
Подходът на ИПИ стъпва на три рамкови правила:

1️. Отпадане на всякакви компенсации и мерки, въведени като отговор на пандемията или енергийната криза;
2️. Отлагане на някои големи социални разходи с 3 месеца, тоест влизат в сила преди зимата;
3️. Лимит на разходите за издръжка и на капиталовата програма.

Отвъд тези конкретни мерки, най-успешната политика за дългосрочна стабилност на държавните финанси и скоростно балансиране на бюджета е подобряването на събираемостта на приходите, по-добрата среда за инвестиции и ускоряването на икономическия растеж.

Бележка: Предложенията на ИПИ са актуализирани от първоначалния вариант на база на промяна в оценката на ефекта от определяне на 100% дивидент за държавата от държавните дружества и предприятия (28 април 2023 г.)