Назад

Подготвени за цел 55: ЕП прие ключови закони в областта на климата до 2030 г


На 2 май Европейският парламент одобри споразуменията, постигнати с държавите от ЕС в края на 2022 г. по няколко ключови законодателни акта, които са част от пакета „Подготвени за цел 55 през 2030 г.“ Това е планът на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ) с най-малко 55% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. в съответствие с Европейския законодателен акт за климата.

С 413 гласа „за“, 167 гласа „против“ и 57 гласа „въздържал се“ беше приета Реформата на схемата за търговия с емисии (СТЕ). Чрез нея се повишава равнището на амбициозност на СТЕ, тъй като емисиите на парникови газове в секторите на СТЕ трябва да бъдат намалени с 62% до 2030 г., в сравнение с нивата от 2005 г. За повече подробности относно реформата на СТЕ вж. съобщението за медиите след споразумението с държавите от ЕС.

С 487 гласа „за“, 81 гласа „против“ и 75 гласа „въздържал се“ Парламентът прие правилата за новия механизъм на ЕС за корекция на въглеродните емисии на границите (МКВЕГ). 

Стоките, обхванати от механизма за корекция на въглеродните емисии на границите, са желязо, стомана, цимент, алуминий, торове, електроенергия и водород, както и непреки емисии при определени условия. Вносителите на тези стоки ще трябва да плащат всяка разлика между цената на въглеродните емисии, платена в държавата на производство, и цената на квотите за въглеродни емисии в СТЕ на ЕС.

МКВЕГ ще бъде въведен постепенно между 2026 г. и 2034 г. със същата скорост, с която постепенно ще се премахнат безплатните квоти в СТЕ на ЕС. За повече подробности относно МКВЕГ вж. прессъобщението след споразумението с държавите от ЕС.

С 521 гласа „за“, 75 гласа „против“ беше прието Споразумението с държавите членки за създаване на социален фонд на ЕС за климата (СФК) през 2026 г., за да се гарантира, че климатичният преход ще бъде справедлив и социално приобщаващ. 

То ще бъде в полза на уязвимите домакинства, на микропредприятията и на ползвателите на транспорт, които са особено засегнати от енергийна и от транспортна бедност. Когато бъде изцяло въведен, СФК ще бъде финансиран от тръжна продажба на квоти по СТЕ II в размер на 65 милиарда евро, като допълнителни 25% ще бъдат покрити от национални ресурси (приблизително общо 86,7 милиарда евро).

За повече подробности относно Социалния фонд за климата вж. прессъобщението след споразумението с държавите от ЕС.