Брой 149 (659), 06-08-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СЪОБЩЕНИЯ

Информация от ЕК за представителите на бизнеса в търговски отношения с партньори от Крим/Севастопол

От Министерството на икономиката и енергетиката в БТПП е получена информационно писмо до европейските представители на бизнеса действащи и  инвестиращи в Крим / Севастопол.

Целта на документа е да насочи вниманието на гражданите и бизнеса на ЕС относно съществуващите към този момент рискове, породени от икономическата и финансовата ситуация в Крим / Севастопол и политика на „не признаване ” от ЕС.

Документът е изготвен от Европейската комисия и Европейската служба за външно действие и не представлява правен съвет или препоръки. Подлежи на актуализация при промяна на ситуацията.

Приложение:
Information Note to EU business operating and/or investing in Cremea/Sevastopol
http://www.infobusiness.bcci.bg/content/file/UKRAINE.PDF

За контакти:
Дирекция Международно сътрудничество и международни организации, БТПП
Е-mail: G.Dimitrova@bcci.bg
Тел.: 02 8117 489

НОВИНИ ОТ БТПП
Делова среща на председателя на БТПП с новия зам-ръководител на политико-икономическата секция към американското посолство
Обсъдени предстоящи съвместни инициативи между БТПП и посолството на САЩ Още
Успешно приключи участието на БТПП в проект SAGITTARIUS
Популяризиране културно-историческото наследство на страните от Югоизточна Европа като атрактивна туристическа дестинация Още
В БТПП е получена покана за участие в Изложба за вина и напитки - 15–17.03.2015 - Дюселдорф, Германия
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия стратира процедурата по набиране на документи за участие в Международната специализирана изложба за вина и напитки „PROWEIN 2015” Още
СЪОБЩЕНИЯ
Информация от ЕК за представителите на бизнеса в търговски отношения с партньори от Крим/Севастопол
Внимание към рискове, породени от икономическата и финансовата ситуация в Крим Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство – EEN - БТПП
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Министерството на икономиката и енергетиката представи отчет за работата си
Bъзстановяване на икономическото развитие на страната и полагане на основите на устойчив икономически растеж Още
НСИ:Наблюдение на потребителите, юли 2014 година
През юли 2014 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 4.3 пункта спрямо равнището си отпреди три месеца Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Безвъзмездна финансова помощ за интеграция на имигранти в ЕС - Европейския интеграционен фонд
Гарантиране правата на имигрантите и осигуряване на успешна интеграция в българското общество Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана участие в Международна търговска изложба SWISSTECH – 18–21.11.2014, Швейцария
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия поема част от разходите Още