Брой 149 (659), 06-08-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Покана участие в Международна търговска изложба SWISSTECH – 18–21.11.2014, Швейцария


Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участие на Международната търговска изложба за индустриални поддоставки                                            

SWISSTECH, 18 – 21.11.2014, гр. Базел, Швейцария.

Прилагаме покана за участие.
За допълнителна информация може да посетите уеб-сайта на панаира www.swisstech-messe.ch.

ИАНМСП поема разходите за наемане на изложбена площ; проектиране и изграждане на изложбен щанд; наемане на оборудване и обзавеждане; регистрация на изложителите; включване на изложителите в официалния панаирен каталог (основен пакет); реклама на участието.

Фирмите изложители следва да поемат всички други разходи като транспорт на експонати и други изложбени компоненти; командироване и пребиваване на представители от предприятието (пътни, дневни и квартирни); заявени допълнителни услуги; застраховки.

Кандидатстването за участие се извършва по реда, описан в „Общи условия за участие в международни панаири/специализирани изложби, организирани от ИАНМСП”.

Условията и документите са достъпни на уеб-сайта на ИАНМСП и в Националния експортен портал:
http://www.sme.government.bg/?p=23794
http://export.government.bg/ianmsp/iniciativi-v-chujbina/panairi/Panairi-project/spisak-sabitia/2014/07/21/Fair-swisstech-2014
Крайният срок за подаване на документи е 04.08.2014 г.
Ще се радваме на Вашето участие и сме на разположение за допълнителна информация на тел. 02 940 7988, имейл t.mutafova@sme.government.bg (Тереза Мутафова) и на тел. 02 940 7994, имейл d.avramova@sme.government.bg (Десислава Аврамова).
Teresa Mutafova
Bulgarian Small and Medium Enterprises
Promotion Agency (BSMEPA)
2 - 4 Lege Str., 1000 Sofia
Tел.: + 359 2 940 7988, М.: 0878418925
www.sme.government.bg
www.export.government.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Делова среща на председателя на БТПП с новия зам-ръководител на политико-икономическата секция към американското посолство
Обсъдени предстоящи съвместни инициативи между БТПП и посолството на САЩ Още
Успешно приключи участието на БТПП в проект SAGITTARIUS
Популяризиране културно-историческото наследство на страните от Югоизточна Европа като атрактивна туристическа дестинация Още
В БТПП е получена покана за участие в Изложба за вина и напитки - 15–17.03.2015 - Дюселдорф, Германия
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия стратира процедурата по набиране на документи за участие в Международната специализирана изложба за вина и напитки „PROWEIN 2015” Още
СЪОБЩЕНИЯ
Информация от ЕК за представителите на бизнеса в търговски отношения с партньори от Крим/Севастопол
Внимание към рискове, породени от икономическата и финансовата ситуация в Крим Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство – EEN - БТПП
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Министерството на икономиката и енергетиката представи отчет за работата си
Bъзстановяване на икономическото развитие на страната и полагане на основите на устойчив икономически растеж Още
НСИ:Наблюдение на потребителите, юли 2014 година
През юли 2014 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 4.3 пункта спрямо равнището си отпреди три месеца Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Безвъзмездна финансова помощ за интеграция на имигранти в ЕС - Европейския интеграционен фонд
Гарантиране правата на имигрантите и осигуряване на успешна интеграция в българското общество Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана участие в Международна търговска изложба SWISSTECH – 18–21.11.2014, Швейцария
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия поема част от разходите Още