Брой 149 (659), 06-08-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Успешно приключи участието на БТПП в проект SAGITTARIUS


 

 

 

 

 

 

 

Българската търговско – промишлена палата участва като партньор по проект SAGITTARIUS, който се реализира в периода март 2011 г. – май 2014 г.  по програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа“.

В проекта участват партньори от 7 държави: България, Гърция, Италия, Румъния, Словения, Унгария и Република Хърватия.

Основната цел на проект „SAGITTARIUS” е да популяризира културно-историческото наследство на страните от Югоизточна Европа и да ги превърне в атрактивна туристическа дестинация. Проектът има за задача също да подпомогне и насърчи инвестициите в неразвити културно-исторически обекти и изграждането на туристическа инфраструктура около тях, за пренасочването на туристическите потоци

По време на проекта екипът на БТПП разработи следните продукти:

- Мобилно приложение „Пътуващ музей“, включващо 1200 снимки и интересни факти за 110 културно – исторически обекти от Югоизточна Европа.

Приложението е достъпно за мобилни устройства с операционни системи  “Android"  и „iOS” . 

- Рекламен филм на английски език, обобщаващ резултатите и продуктите по проекта:

- образователна интерактивна игра, която представлява компонент на мобилното приложение и може да бъде намерена на следния линк: https://itunes.apple.com/bg/app/museum-game/id853740570?mt=8. Играта е интерактивна и предоставя възможност на потребителя  да „подреди“ разбъркано триизмерно изображение  на определен културен обект в  Югоизточна Европа, както и да прочете повече факти за същия обект в мобилното приложение.

В рамките на проекта се създаде международна НПО „Саджитариус”, регистрирана в  община Абруцо- Италия. Целта на новосъздадената организация е да поддържа общо разработените продукти от партньорите, както и да търси нови възможности за кандидатстване по нови програми и надграждане на проекта. 

Проект „Саджитариус” е избран като „добра практика”  измежду 122 проекта, реализирани в програмния период 2007-2013 г. по програма „Югоизточна Европа“. Всички резултатите по проекта ще бъдат представени по време на заключителната конференция на програма „Югоизточна Европа”, която ще се проведе на 24 и 25 септември 2014 г. в Любляна, Словения. 

За допълнителна информация: Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти”, тел.: 02/8117 508.

НОВИНИ ОТ БТПП
Делова среща на председателя на БТПП с новия зам-ръководител на политико-икономическата секция към американското посолство
Обсъдени предстоящи съвместни инициативи между БТПП и посолството на САЩ Още
Успешно приключи участието на БТПП в проект SAGITTARIUS
Популяризиране културно-историческото наследство на страните от Югоизточна Европа като атрактивна туристическа дестинация Още
В БТПП е получена покана за участие в Изложба за вина и напитки - 15–17.03.2015 - Дюселдорф, Германия
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия стратира процедурата по набиране на документи за участие в Международната специализирана изложба за вина и напитки „PROWEIN 2015” Още
СЪОБЩЕНИЯ
Информация от ЕК за представителите на бизнеса в търговски отношения с партньори от Крим/Севастопол
Внимание към рискове, породени от икономическата и финансовата ситуация в Крим Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство – EEN - БТПП
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Министерството на икономиката и енергетиката представи отчет за работата си
Bъзстановяване на икономическото развитие на страната и полагане на основите на устойчив икономически растеж Още
НСИ:Наблюдение на потребителите, юли 2014 година
През юли 2014 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 4.3 пункта спрямо равнището си отпреди три месеца Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Безвъзмездна финансова помощ за интеграция на имигранти в ЕС - Европейския интеграционен фонд
Гарантиране правата на имигрантите и осигуряване на успешна интеграция в българското общество Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана участие в Международна търговска изложба SWISSTECH – 18–21.11.2014, Швейцария
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия поема част от разходите Още