Брой 68 (828), 08-04-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

КЗК препоръчва да отпаднат минималните цени в Закона за лова и опазване на дивеча


Комисията за защита на конкуренцията извърши оценка за съответствие с правилата на конкуренцията на правната уредба на услугите в областта на ловния туризъм. КЗК е на мнение, че предвидените в закона минимални цени ограничават конкуренцията между предприятията, стопанисващи дивеч за ползване в рамките на организирания ловен туризъм.

КЗК намира за обосновано утвърждаването на минимални цени от страна на министъра на земеделието само по отношение на държавните ловни и горски стопанства, тъй като спрямо тях държавата действа като принципал. Комисията обаче застъпва становище за необходимостта от либерализиране на ценообразуването по отношение на научните институти и висшите училища, а също така и на ловните сдружения и на юридическите лица, на които е възложено чрез конкурс стопанисването и ползването на дивеча.

КЗК смята също така, че обвързването на категоризацията на ловните бази с прилагането на минимални цени за ползването им, определяни от министъра на земеделието, води до необосновано ограничение на конкуренцията, което следва да бъде премахнато.

Комисията не намира опасност за ограничаване на конкуренцията в определянето на минимални цени при продажба на жив дивеч и дивечови продукти, тъй като тези цени се отнасят  единствено за държавните ловни стопанства и дивечовъдни участъци, стопанисвани от държавните горски стопанства.

КЗК предлага на компетентните държавни органи да изменят съответните разпоредби в Закона за лова и опазване на дивеча като премахнат възможността за определяне на минимални цени по отношение на субектите, които не са държавна собственост. КЗК предлага да се даде възможност на предприятията, стопанисващи бази за ловен туризъм, да получават категоризация, без да са обвързани да прилагат минималните цени, утвърдени от министъра на земеделието.

Пълният текст на решението  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Предложенията на Япония за реформи в Съвета за сигурност към ООН – във фокуса на японска вечер в БТПП
Настоящата структура на Съвета не отразява проблемите в глобалната политика Още
Покана за обучение „Нови възможности за реализация на продукти в и извън България”
Представяне на всички онлайн канали за реализиране на стоки и услуги, увеличаване обема на продажбите... Още
Българо-саудитският бизнес съвет при БТПП – мост за инвеститорите
Среща със саудитския принц Н. Пр. Ал-Уалид Бин Талал и местни предприемачи Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата – Търговище продължава работа по проект „е-Панаири и мрежова търговия”
Второто виртуално събитие „AGROFOODtech e-EXPO“ ще се проведе от 23 до 30 април т.г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национално участие в международната изложба за храни и напитки TUTTOFOOD 2015
3 – 6 май 2015 г., Милано, Италия Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Производството на автомобили и електроника - водещи по ръст промишлени сектори през февруари
По-значителен ръст се наблюдава при производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Нови електронни услуги за промишлените дизайни и марки
Патентното ведомство предоставя възможност на потребителите да инициират всички производства в областта на марките и почти всички в областта на промишлените дизайни по електронен път Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК препоръчва да отпаднат минималните цени в Закона за лова и опазване на дивеча
Предвидените в закона минимални цени ограничават конкуренцията между предприятията, стопанисващи дивеч за ползване в рамките на организирания ловен туризъм Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN