Брой 221 (226), 13-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван проект на Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди в Република България. Той е разработен във връзка с изпълнението на чл. 4 от Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди.

В националния план за действие се предприемат дейности по отношение на:

  • системата за сертифициране на лицата, които боравят с пестициди в рамките на професионалната си дейност (професионални потребители на пестициди, дистрибутори и консултанти);
  • продажбата на пестициди;
  • боравенето с пестициди, съхранението на пестициди и управлението на техните празни опаковки и остатъчни количества;
  • проверката на използваното оборудване за прилагане на пестициди;
  • въздушното пръскане;
  • намаляването на употребата или на рисковете от пестициди за определени площи;
  • специалните мерки за опазване на водната среда и на питейната вода;
  •  допълнителните мерки за опазване на околната среда;
  • интегрираното управление на вредителите;
  • повишаването на осведомеността на широката общественост.

Основни цели на националния план за действие са намаляване на рисковете и въздействието от употребата на пестициди върху здравето на хората и околната среда и насърчаване на интегрираното управление на вредителите и на алтернативни подходи или методи.

Общественото обсъждане продължава до 22 ноември 2012 г.

Доклад РМС_Национален план за действие Национален план за действие за устойчива употреба ва пестициди

Добави нов коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Заседание на Направляващия съвет по операция „Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори”
Отбелязан бе положителният ефект за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителни отношения Още
Български фирми участваха в b2b форум с предприемачи от Айдън, Турция
Туризъм, земеделие и хранително-вкусова промишленост са водещи отрасли за региона на източния град Айдън Още
Третият регионален бизнес форум се открива на 21 ноември в Чанаккале, Турция
БТПП е организатор на българското участие във форума Още
Нови членове на БТПП
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Поставено е начало на сътрудничеството между предприемачи от регионите на Бургас и Констанца
Търговските палати на Бургас и Констанца подписаха споразумение за сътрудничество Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Разработен е окончателен вариант на законопроект за операциите с недвижими имоти
Национално сдружение Недвижими имоти даде пресконференция по повод предстоящото отбелязване на 20-та годишнина от своето създаване Още
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търсят се български партньори за участие в проекти с научно-развоен фокус по рамковите програми на ЕС
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Инфлацията за октомври спрямо септември е 0,3 на сто
На месечна база най-голям ръст на цените е регистриран при облеклото и обувките, както и в сферата на образованието Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди
Целта е намаляване на рисковете и въздействието от употребата на пестициди върху здравето на хората и околната среда… Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Среща на ЦЕРН с българската индустрия
Ще бъдат представени възможностите за получаване на индустриални поръчки за материали, оборудване и услуги, както и за трансфер на технологии и ноу-хау от ЦЕРН към България Още