Брой 89 (599), 15-05-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА

Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки е обнародван в Държавен вестник


В Държавен вестник бр. 40 от 13.05.2014 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.

Основни изменения:

Всички процедури вече ще бъдат публикувани на интернет страницата на възложителите, като освен това няма да се закупуват тръжни документации, а всеки ще може да ги свали от сайта на възложителя. Така той вече няма да знае колко фирми ще участват в процедурата. Новият закон разпорежда и всички протоколи от заседанията на комисията по оценка на офертите също да публикувани в интернет. Ще се публикуват и договорите, тъй като до този момент обществото не знае какви договори и на каква стойност се изпълняват.

Въвеждат се специални текстове за участие на хора с увреждания в обществени поръчки, като за определени дейности и поръчки тези хора ще имат предимство. В други текстове от закона се регламентират отношенията между изпълнител и подизпълнител. До този момент съществен проблем е било несигурността на един подизпълнител при изпълнение на поръчката, като отношенията между двете страни вече се регламентират по строго определени условия..

Цяла глава на закона касае електронната търговия или търговията с услуги с електронен каталог. Идеята е електронните каталози да спестят сериозни средства на държавата.

Въвеждат се минимален (30%) и максимален (80%) процентен праг при използване на подизпълнители. Това се прави с цел по-малките фирми да имат достъп до общественият ресурс, защото в последните години по статистика 80% от търговете за строителство, например, се печелят от 7-8 фирми в България. Въвежда се забрана след спечелването на дадена поръчка един изпълнител да наема подизпълнители - те трябва да бъдат обявени още преди спечелването на поръчката, тъй като практиката досега е била провеждане на минитъргове от големите фирми и превъзлагане на занижени цени, което прави много трудно оцеляването на подизпълнителите.

Законът премахва и пречка, засягаща изграждането на магистрали и археологическите разкопки. До този момент теренните археологически проучвания са бавели строителството с месеци и години. Законът досега е задължавал да се прави обществена поръчка за подобни проучвания, въпреки че те се правят от едва няколко екипа в Министерство на културата. Промените изключват тези археологически проучвания от ЗОП.

При обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд ще се дължи пропорционална такса в зависимост от стойността на поръчката. Тарифата ще бъде регламентирана от Министерския съвет.

Текстът на Закона  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Дискусия в Народното събрание за политиките за развитие на изостаналите региони
С участието на председателя на Европейския икономически и социален комитет Анри Малос Още
Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител
Краен срок за получаване на оферти: 23 май 2014 г. Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българската асоциация на ПР агенциите награди победителите в конкурса Bright Awards 2014
Тази година в конкурса взеха участие общо 86 кампании в седемте конкурсни категории Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Леко се е увеличила заетостта през първото тримесечие на 2014 г.
Общо работещите в България са 2.894 милиона или 46% от населението между 15 и 64 години Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки е обнародван в Държавен вестник
Всички процедури вече ще бъдат публикувани на интернет страницата на възложителите Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 - 2020 г.
Документът очертава рамката и определя приоритетите за финансиране в областта на науката и образованието със средства от Европейските фондове Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Европейското космическо изложение гостува в София от 16 до 24 май
Виж, докосни и преживей ползите от Космоса за Земята Още
Национално участие на Международната специализирана изложба за храни и напитки SIAL 2014
19 – 23 октомври 2014, Париж Франция Още