Брой 89 (599), 15-05-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПАЗАР НА ТРУДА

Леко се е увеличила заетостта през първото тримесечие на 2014 г.


През първото тримесечие на 2014 г. бзработните у нас са 433 хиляди, а делът им е 13% от населението в трудоспособна възраст. Това е намаление на броя на безработните с около 5% спрямо същия период на миналата година. Съответно има и леко увеличение на заетостта - с 1.3 процентни пункта, показва анализ на пазара на труда на Националния статистически институт.

Повече мъже отколкото жени са си намерили работа през първите три месеца на годината. От всички заети в момента 53% са мъже и 47% са жени. Общо работещите в България са 2.894 милиона или 46% от населението между 15 и 64 години.

Делът на тези, които са намерили работа и тези, които са отпаднали от статистиката за безработица обаче, не е равен, защото част от хората са се отказали да търсят. Обезкуражените на възраст 15-64 години сега са общо 203 хиляди, или 13.2% от икономически неактивните лица. Въпреки това коефициентът на икономическата активност на българите в трудоспособна възраст се е вдигнал с 1 процентен пункт до 68%.

Продължително безработните (от една или повече години) през първото тримесечие на 2014 г. са 254.8 хил., или 58.8% от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица е 7.7%, като при мъжете е по-висок в сравнение с жените - съответно 8.4 и 6.8%. Спрямо първото тримесечие на предходната година делът на дългосрочно незаетите се е увеличил с 3.8 процентни пункта.

Заетост

Работодателите в страната са 114 хиляди или 3.9% от хората на пазара на труда. Над 220 хиляди са самонаетите (7.7%). По-голяма част от работната сила традиционно е в частния сектор - 87.8% от всички наети, а останалите около 724 хиляди души работят в обществения сектор. Близо 5% от наетите хора са на временна позиция - повечето от тях в бизнеса.

Най-много работа има в сектора на услугите, като там са заети над 1.850 милиона души или 63% от всички работещи. В индустрията работят 864.8 хил. (29.9%), а в селското, горското и рибното стопанство - 179.3 хиляди (6.2%).
Само 35% от младежите до 29 години обаче имат работа, показва още анализът. От общия брой на безработните 59 хиляди търсят първа работа, като делът им намалява от 15.8% през 2013 г. на 13.6% през 2014 г. В същото време заетите на възраст 55-64 навършени години са се увеличили с над 2 процентни пункта и са 492.3 хил. души, или 47.9% от населението в същата възрастова група.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Дискусия в Народното събрание за политиките за развитие на изостаналите региони
С участието на председателя на Европейския икономически и социален комитет Анри Малос Още
Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител
Краен срок за получаване на оферти: 23 май 2014 г. Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българската асоциация на ПР агенциите награди победителите в конкурса Bright Awards 2014
Тази година в конкурса взеха участие общо 86 кампании в седемте конкурсни категории Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Леко се е увеличила заетостта през първото тримесечие на 2014 г.
Общо работещите в България са 2.894 милиона или 46% от населението между 15 и 64 години Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки е обнародван в Държавен вестник
Всички процедури вече ще бъдат публикувани на интернет страницата на възложителите Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 - 2020 г.
Документът очертава рамката и определя приоритетите за финансиране в областта на науката и образованието със средства от Европейските фондове Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Европейското космическо изложение гостува в София от 16 до 24 май
Виж, докосни и преживей ползите от Космоса за Земята Още
Национално участие на Международната специализирана изложба за храни и напитки SIAL 2014
19 – 23 октомври 2014, Париж Франция Още