Брой 26 (283), 06-02-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП

Завод за хартия Белово получи правото за ползване на екомаркировката на ЕС


Министерството на околната среда и водите (МОСВ) сключи договор със „Завод за хартия Белово” АД за използване на екомаркировката на ЕС върху три продукта, производство на завода – „тоалетна хартия целулозна бяла“; „тоалетна хартия грийн бяла“ и „тоалетна хартия рециклирана натурална“. Това е първата организация в страната, на която се присъжда правото за ползване на екомаркировката на Европейския съюз. Екологичните критерии, на които отговарят трите продукта, се отнасят за целия производствен цикъл - от момента на постъпване на суровината в завода, до навиването на хартията на роли.

С тях се цели по-конкретно:

  • да се намали изпускането на токсични и еутрофни вещества във водите;
  • да се намали консумацията на енергия и свързаните с това емисии във въздуха;
  • да се намали вредата за околната среда или рискове за здравето, свързани с употреба на опасни химикали;
  • да се насърчава употребата на влакна, получени по устойчиво развит начин и да се прилагат принципите за устойчиво управление на горите;

Присъждането на екомаркировката на ЕС надгражда екологичната политика на организацията и дава възможност на потребителите да разпознават и избират „зелени продукти“. „Завод за хартия Белово” АД има внедрена и сертифицирана система за управление по околна среда, която подпомага организацията да оптимизира производствените си процеси, да намали въздействието върху околната среда и да използва ресурсите по по-ефективен начин.

Екомаркировката на ЕС е създадена през 1992 година и е част от политиката на Общността за устойчиво потребление и производство. Схемата е доброволна и е насочена към продукти и услуги с намалено отрицателно въздействие върху околната среда, здравето, климата и природните ресурси през целия им жизнен цикъл. Екомаркировката на ЕС има за цел да избегне създаването на прекалено много схеми, които объркват потребителите, а също и да насърчи постигането на по-високи екологични показатели във всички сектори.

Логото на екомаркировката на ЕС гарантира на потребителите, че продуктите и услугите имат най-високите екологични показатели, постигнати на пазара на Общността. Досега са разработени и установени екологични критерии за 30 продуктови групи – почистващи детергенти, електроуреди, хартия, градина, дрехи и обувки, подови покрития, домашни уреди, туристически услуги, мебели, смазочни материали. Критериите се ревизират през определен период от време, като се взема предвид развитието на технологиите. Освен това всяка година се разработват екологични критерии за нови продукти.

НОВИНИ ОТ БТПП
Възможностите за бизнес в Индонезия бяха представени в Палатата
Очаква се българска бизнес делегация да посети Индонезия през октомври Още
Семинар „Как да реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова схема „Енергийна ефективност и зелена икономика”
Целта на семинара е да предостави консултантска подкрепа на микро, малки и средни предприятия при кандидатстване за безвъзмездна помощ по схемата Още
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
Завод за хартия Белово получи правото за ползване на екомаркировката на ЕС
Това е първата организация в страната, на която се присъжда правото за ползване на екомаркировката Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Правителството прие Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване
Стратегията има за цел подобряване качеството на живот на уязвимите групи в българското общество.... Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
ПМС за изменения и допълнения на 6 наредби, приети на основание чл. 31, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите
Измененията и допълненията са предложени за обществени консултации Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП: Данък с отстъпка се плаща до 11 февруари
Без отстъпка от 5%, ако авансовият данък не е внесен през 2012 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
REACH: Химикалите в Европа са по-безопасни отпреди
Тази тенденция се очаква да продължи, тъй като индустрията постоянно работи за намирането на заместители на най-опасните химикали Още