Брой 26 (283), 06-02-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

ПМС за изменения и допълнения на 6 наредби, приети на основание чл. 31, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите


С Постановлението се въвеждат изменения и допълнения на 6 наредби, приети от Министерския съвет на основание чл. 31, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите, с които се уреждат технически изисквания, правила и норми за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения с повишена опасност – котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за пара и гореща вода, газови съоръжения, тръбопроводи и инсталации за втечнени въглеводородни газове, преносни и разпределителни газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ, ацетиленови уредби, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи и повдигателни съоръжения. Измененията са изготвени в изпълнение на мерките по т. 120, 121 и 122 от Плана за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса.

Проектът въвежда съществени съкращения на предвидените в наредбите срокове за заверяване от органите за технически надзор на проектантската и конструкторската документация за производство на съоръжения с повишена опасност, за които няма наредби по чл. 7 от ЗТИП, и за заверяване на техническата документация за ремонт на съоръженията, които са редуцирани с 30 % - от 20 дни на 14 дни.

В проекта е реализирана и мярката по т. 120 от Плана, изискваща диференциране на сроковете за заверяване от органите за технически надзор на инвестиционните проекти на обектите, в които функционират съоръжения с повишена опасност съобразно тяхната сложност - сроковете за заверяване на инвестиционните проекти на преносните и разпределителните газопроводи, съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ и на проектите на повдигателните съоръжения са диференцирани в три групи, а сроковете за най-сложните съоръжения – съоръженията под налягане – в четири групи.

Обществените консултации продължават до 18 февруари 2013 г.

PMS Naredbi ZTIP.pdf
Добави нов коментар

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Възможностите за бизнес в Индонезия бяха представени в Палатата
Очаква се българска бизнес делегация да посети Индонезия през октомври Още
Семинар „Как да реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова схема „Енергийна ефективност и зелена икономика”
Целта на семинара е да предостави консултантска подкрепа на микро, малки и средни предприятия при кандидатстване за безвъзмездна помощ по схемата Още
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
Завод за хартия Белово получи правото за ползване на екомаркировката на ЕС
Това е първата организация в страната, на която се присъжда правото за ползване на екомаркировката Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Правителството прие Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване
Стратегията има за цел подобряване качеството на живот на уязвимите групи в българското общество.... Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
ПМС за изменения и допълнения на 6 наредби, приети на основание чл. 31, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите
Измененията и допълненията са предложени за обществени консултации Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП: Данък с отстъпка се плаща до 11 февруари
Без отстъпка от 5%, ако авансовият данък не е внесен през 2012 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
REACH: Химикалите в Европа са по-безопасни отпреди
Тази тенденция се очаква да продължи, тъй като индустрията постоянно работи за намирането на заместители на най-опасните химикали Още