Брой 84 (1096), 03-05-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА

Анкета на Германо-Българската индустриално-търговка камара „Бизнес средата в България“ 2016


Oсновните параметри на икономическите отношения между две държави са търговията и инвестициите. През 2015 г. нивото на преките германски инвестиции в България отново прие положителни стойности, а търговският обмен между двете страни отбеляза нов рекорд. Проучването на бизнес средата, проведено от Германо-Българската индустриално-търговка камара (ГБИТК) сред своите фирми членове за дванадесета поредна година, обобщава недостатъци, които от години остават непроменени. В контекста на предизвикателствата пред членовете на ГБИТК, назрява въпросът „Докога?“: от една страна – докога проблемите ще бъдат неразрешени, а от друга – докога фирмите въпреки трудностите ще успяват да развиват своя бизнес. Средата в България според анкетираните се характеризира и с предимства.

Проучването

От 2005 г. ГБИТК участва всяка година в анкетата. Тя хвърля светлина върху силните и проблематичните страни на региона и е основа за прогнози относно бъдещите икономически тенденции. През 2016 г. 107 фирми членове на ГБИТК се включиха в допитването. 70 % от тях са малки и средни предприятия с до 250 служители, а 30 % спадат към категорията на големите предприятия.

От 2014 година насам ГБИТК представя резултатите относно фактори на бизнес средата в България в сравнение с обобщените резултати на 16 германски външнотърговски камари в Централна и Източна Европа. Всички 16 смесени германски външнотърговски камари проведоха паралелно през февруари тази година анкетата с аналогични въпроси. Участници в регионалните анкети в Централна и Източна Европа са общо 1311 фирми.

Удовлетвореност в числа

Фирмите членове на ГБИТК са предимно инвеститори в България и предприятия, които поддържат търговски взаимоотношения с Германия. Въпреки нехомогенния състав на членската си маса, FBITK по традиция задава на участниците в анкетата въпроса „Бихте ли инвестирали отново в България?“. 84 % от анкетираните фирми членове на ГБИТК отговарят положително. 57 % от участниците оценяват икономическата обстановка като задоволителна. Мнозинството от фирмите участници са оптимисти по отношение на развитието на предприятието. 53 % от анкетираните смятат, че бизнесът им ще се развие в положителна посока. 42 % са на мнение, че износът през настоящата година ще се увеличи (от понижение се опасяват само 5 %). 38 % от анкетираните смятат, че инвестиционните разходи през 2016 г. ще нараснат, а 50 % не очакват промяна. 9 % от анкетираните смятат, че през 2016 г. ще се разделят с част от персонала си, докато 39 % прогнозират откриването на нови работни места. За сравнение през 2015 г. от закриване на работни места се опасяваха 6 % от участниците в проучването, а  47 % планираха да разширят екипа си. Отговорите създават една своеобразна картина на удовлетвореността от избора на бизнес дестинация.

Повече за проучването на Германо-Българската индустриално-търговка камара  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Промените в два ключови стандарта ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 – тема на презентация в БТПП
Преходният период за преминаване към новата версия на стандартите приключва през септември 2018 г. Още
Покана за среща с делегация от Палатата на търговията, промишлеността и мините на Занджан, Иран
4 май 2016г. от 10 часа в БТПП Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Общо събрание на Българската асоциация на жените предприемачи
Обсъждане на конкретни инициативи в защита на жените предприемачи, развиване на благотворителна дейност... Още
Анкета на Германо-Българската индустриално-търговка камара „Бизнес средата в България“ 2016
Въпреки недостатъците на бизнес средата в България икономическите отношения между България и Германия се развиват в положителна посока Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за храните
Опростяване на правната рамка; законодателството ще бъде рационализирано и приведено в пълно съответствие с правото на ЕС Още
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Промени в митническото законодателство, произтичащи от прилагането на Митническия кодекс на ЕС
В сила от 1 май 2016 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия стартира първата кампания "Europe in My Region"
С цел да насърчи гражданите да се запознаят с финансираните от ЕС проекти Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция "ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕС - БЪДЕЩИТЕ ЛИДЕРИ"
11 май 2016 г., София хотел Балкан Още