Брой 84 (1096), 03-05-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА

Общо събрание на Българската асоциация на жените предприемачи

На 27 април в БТПП се проведе открито заседание на Общото събрание на Българската асоциация на жените предприемачи (БАЖП). На събранието присъстваха както членуващите, така и кандидат-членове.

Събранието беше председателствано от инж. Радка Стаменова, Председател на БАЖП, която представи целите и задачите на организацията, информира присъстващите за дейностите, инициирани и проведени от БАЖП, със съдействието на Българската търговско-промишлена палата и с участието на BPW – София, както и такива, в които БАЖП бе представена в чужбина. Също така присъстващите бяха запознати и с участието на БАЖП в различни комисии, форуми, където са обсъждани проблемите на женското предприемачество.

В изказванията си присъстващите споделиха своите виждания за развитието на БАЖП, представиха проблемите пред жените предприемачи и възможностите за решаването им. Бяха обсъдени и предложения към политическите партии и организации, които те биха включили в програмите си и в предизборните си платформи. Представиха се и конкретни инициативи, които биха помогнали на Асоциацията да се бори още по-успешно в защита на жените предприемачи, за равнопоставеност на права, задължения, заплащане и др., като например изработване на програма за равнопоставеността, която да бъде представена в Столична община и в Националния съвет по равнопоставеност на половете; да се участва с проекти по европейски и национални програми за развитие на женското предприемачество. Обсъден бе и въпросът БАЖП да развива благотворителна дейност, свързана с обучение на младежи от социални домове, за да им се помогне при самостоятелния старт извън социалните заведения и др.

Присъстващите бяха информирани за постъпилите заявления за приемане в БАЖП – като редовни или асоциирани членове, след което се гласува решение за приемането им. Фирмите и сдруженията на жени предприемачи, желаещи да членуват в БАЖП, направиха презентации на своите организации. Удовлетворяващо е, че кандидатстващите са от различни райони на страната – София, Благоевград, Видин, Кърджали, Луковит, Варна, Хасково, Ямбол и др.

Гласувани бяха и редица организационни въпроси.

НОВИНИ ОТ БТПП
Промените в два ключови стандарта ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 – тема на презентация в БТПП
Преходният период за преминаване към новата версия на стандартите приключва през септември 2018 г. Още
Покана за среща с делегация от Палатата на търговията, промишлеността и мините на Занджан, Иран
4 май 2016г. от 10 часа в БТПП Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Общо събрание на Българската асоциация на жените предприемачи
Обсъждане на конкретни инициативи в защита на жените предприемачи, развиване на благотворителна дейност... Още
Анкета на Германо-Българската индустриално-търговка камара „Бизнес средата в България“ 2016
Въпреки недостатъците на бизнес средата в България икономическите отношения между България и Германия се развиват в положителна посока Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за храните
Опростяване на правната рамка; законодателството ще бъде рационализирано и приведено в пълно съответствие с правото на ЕС Още
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Промени в митническото законодателство, произтичащи от прилагането на Митническия кодекс на ЕС
В сила от 1 май 2016 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия стартира първата кампания "Europe in My Region"
С цел да насърчи гражданите да се запознаят с финансираните от ЕС проекти Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция "ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕС - БЪДЕЩИТЕ ЛИДЕРИ"
11 май 2016 г., София хотел Балкан Още