Назад

Министерството на земеделието ревизира картата с районите за защитени географски указания


Три варианта на карта с районите за защитени географски указания (ЗГУ) предлагат от Министерство на земеделието (МЗм) в анкета, изпратена до производителите на вино и винено грозде в страната. През месец май 2022 година до производителите на винено грозде и винопроизводителите е била изпратена анкета  с цел да открои мнението, опита и нагласите на гроздо- и винопроизводителите за ревизиране на районите със ЗНП/ЗГУ и обособяване на винени райони. Тази първа анкета е съдържала три раздела: обща информация, производство на вино със Защитено географско указание (ЗГУ) и Защитено наименование за произход (ЗНП) и развитие на винен туризъм. На вниманието на представителите на сектора са били предложени два варианта за ревизия на районите със ЗГУ, но резултатите от проучването не са откроили категорична нагласа и предпочитания.

Затова в допълнение на представената през месец май анкета Министерството на земеделието подготви втора анкета, която допълва предложението с още един модел на прерайониране на ЗГУ за вино. Анкетата е разпространена сред представители на сектора. Анкетата може да бъде свалена от тук: Анкета относно ревизиране на винените райони със ЗГУ в страната

В нея освен данни за производителя, са представени и три карти на райониране. Първата предвижда винените региони да са Тракийска низина, Долината на Струма, Долината на Места, Странджа планина, Родопа планина, Долината на розите, Дунавска равнина, Добруджа. Втората карта разделя страната на Дунавска равнина, Черноморски, Розова долина, Тракийска низина и Долината на Струма, а третата – Северозападна България, Дунавска равнина, Северно Черноморие, Южно Черноморие, Югоизточна Тракия, Западна Тракия, Сакар и Източни Родопи, Долината на Струма. Производителите трябва да изберат варианта, който предпочитат и да изпратят анкетата обратно на експертите от земеделското министерство.

Попълнените анкети следва да бъдат изпратени в срок до 28 октомври на имейл:  anketawineregions@mzh.government.bg

 След този срок анкетата няма да бъде активна за попълване, допълват от Министерството.