Назад

НАП: Лихвите на просрочените задължения остават непроменени


Законната лихва върху просрочените задължения, които НАП администрира, остава в размер на 10 на сто до края на годината.

Повишаването на основния лихвен процент от 0 % на 0,49 %, което БНБ въведе от 1 октомври 2022 г., няма да се отрази, тъй като законната лихва се изчислява два пъти в годината - на 1 януари и на 1 юли на съответната година, на база основен лихвен процент към тази дата плюс 10 процентни пункта.