Брой 107 (867), 08-06-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

РЕЙТИНГ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Moody’s потвърди кредитния рейтинг на България със стабилна перспектива


Международната рейтингова агенция Moody's потвърди рейтинга на държавните облигации на България - Baa2, със стабилна перспектива. Решението отразява баланса между стабилната бюджетна позиция, устойчивото икономическо възстановяване и инициираните реформи, спрямо рисковете от появата на външни шокове, като негативни ефекти от ситуацията в Гърция или политически рискове.

Един от основните фактори за решението на агенцията е по-ниското ниво на държавния дълг в сравнение с останалите страни в тази кредитна категория (Baa2). Moody's оценява като стабилно текущото ниво на дълга, измерено като процент от БВП, отчитайки ангажимента на българското правителство за провеждане на фискална консолидация, която да не възпрепятства икономическия растеж. От агенцията определят дълговата позиция на страната като източник на значителна финансова гъвкавост и потенциал за противодействие на шокове по отношение на бюджетния баланс. Въпреки рисковете, свързани с осъществяването на фискалната консолидация, предприетите вече и анонсирани от правителството мерки показват намерение за ограничаване на разходите и задържане на нивото на дълга чрез постепенно намаление на фискалните дисбаланси.

Друг фактор за решението на Moody's е устойчивото икономическо развитие и подобряващи се перспективи пред растежа на БВП в средносрочен хоризонт. Мудис очакват през 2015 г. българската икономика да нарасне с 1,3% и 1,8% през 2016 г., като през настоящата година растежът може да се окаже и по-висок в резултат на силния износ. Очаква се подобрение на пазара на труда, което ще има благоприятно влияние върху икономиката, докато подобрените перспективи пред европейската икономика ще спомогнат за растежа на българския износ. Според рейтинговата агенция структурните пречки пред икономическия растеж се обуславят от високата младежка безработица, предизвикателствата, свързани с демографската ситуация, застаряването на населението и други.

Сред факторите, посочени от анализаторите на кредитната агенция, са и последователните реформи за подобряване на регулаторната рамка за финансов надзор, с цел намаляване на риска в банковия сектор. Също така агенцията очаква наблюдаваното подобрение във външната позиция да продължи, като свиването на търговския дефицит ще се отрази в нарастване на излишъка по текущата сметка, а входящите преки чуждестранни инвестиции да се запазят стабилни.

Пълния текст на прессъобщението на Moody's можете да видите тук.

НОВИНИ ОТ БТПП
Съвместна позиция на работодателските организации срещу предлагания ръст на енергийните цени за бизнеса от 1 юли 2015г.
Без решителни структурни реформи не може да се очакват предвидими и справедливи цени Още
Продължава работата на Международната конференция на труда
Годишната конференция се провежда в периода 1-13 юни в Женева, Швейцария Още
Предстоящо: Представяне на възможностите за бизнес и инвестиции в Индонезия
15 юни 2015, от 10 часа в БТПП Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Международен форум: "Най-съвременни софтуерни средства за проектиране, дизайн, симулации и визуализации за корабостроенето и кораборемонта от SSI ShipConstructor и Autodesk"
Покана от Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемонт Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Промишленото производство отбелязва ръст през април
Основен принос за месечния ръст имат добивната промишленост и производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ Още
РЕЙТИНГ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
Moody’s потвърди кредитния рейтинг на България със стабилна перспектива
Един от основните фактори за решението на агенцията е по-ниското ниво на държавния дълг Още
ИНОВАЦИИ, НАУКА
Графенът – един от чудодейните материали на 21-ви век
Графит с дебелина един атом, който проявява необикновени качества Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Професионалното образование увеличава шансовете за реализация
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още