Брой 107 (867), 08-06-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: Промишленото производство отбелязва ръст през април


По предварителни данни през април 2015 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 0.2% в сравнение с март 2015 година. През април 2015 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 1.5% спрямо съответния месец на 2014 година.

Месечният ръст е налице заради производството на основни метали, мебели и кожи, а отслабването на оборотите спрямо година по-рано се дължи основно на намаленото производство на превозни средства (без автомобили) и тютюневи изделия.

Основен принос за месечния ръст на промишленото производство имат добивната промишленост, която расте с 3,1% спрямо март, и производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ, които се покачват с 2,6%. Преработващата промишленост обаче намалява с 1% на месечна база.

През април НСИ отчита по-значителен ръст в преработващата промишленост при производството на основни метали (+10,8%), мебели (+9,1%), на кожи и изделия от обработени кожи без косъм (+8,1%) и при производството на химични продукти (+5,7%).

В сравнение с март спада производството на превозни средства, без автомобили (с 10,6%), ремонта и инсталирането на машини и оборудване (-10,3%), производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон (-10,1%), на тютюневи изделия (-6,1%), печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители (-5,3%).

Заради добивната промишленост обаче съставният показател забавя растежа си на годишна база. През април тя спада с 0,8%, като същевременно производството в добивната промишленост се покачва едва с 0,3%. Това се случва и на фона на високото производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ с 6,8% на годишна база.

През април спрямо същия месец на предходната година НСИ регистрира по-значително увеличение в преработващата промишленост при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета (с 16,9%), производството на основни метали (+13,4%), производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти (+12,8%), и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване, където има ръст от 11,6%.

Намаление има при производството на превозни средства, без автомобили (-22,5% на годишна база), производството на тютюневи изделия – с 11,9%, и при производството на облекла – 9,6 на сто.

Промишленият сектор бе с основен принос за ускоряването на икономическия растеж през първото тримесечие, след като реализираната добавена стойност се покачи с 1,3% на тримесечна и с 3,4%на годишна база.

НОВИНИ ОТ БТПП
Съвместна позиция на работодателските организации срещу предлагания ръст на енергийните цени за бизнеса от 1 юли 2015г.
Без решителни структурни реформи не може да се очакват предвидими и справедливи цени Още
Продължава работата на Международната конференция на труда
Годишната конференция се провежда в периода 1-13 юни в Женева, Швейцария Още
Предстоящо: Представяне на възможностите за бизнес и инвестиции в Индонезия
15 юни 2015, от 10 часа в БТПП Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Международен форум: "Най-съвременни софтуерни средства за проектиране, дизайн, симулации и визуализации за корабостроенето и кораборемонта от SSI ShipConstructor и Autodesk"
Покана от Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемонт Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Промишленото производство отбелязва ръст през април
Основен принос за месечния ръст имат добивната промишленост и производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ Още
РЕЙТИНГ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
Moody’s потвърди кредитния рейтинг на България със стабилна перспектива
Един от основните фактори за решението на агенцията е по-ниското ниво на държавния дълг Още
ИНОВАЦИИ, НАУКА
Графенът – един от чудодейните материали на 21-ви век
Графит с дебелина един атом, който проявява необикновени качества Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Професионалното образование увеличава шансовете за реализация
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още