Брой 234 (2240), 04-12-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Реакцията на Международната организация на работодателите срещу Covid-19


Непрекъснатост на услугите на МОР за членове и партньори.

Пандемията от Covid-19 продължава да опустошава световната икономика, живота и поминъка на хората. Веднага след като Световната здравна организация (СЗО) обяви глобална пандемия, Международната организация на работодателите (МОР) бързо цифровизира своите услуги, за да продължи да предоставя отговори в реално време на своите членовете по време на кризата. От март 2020 г. бяха организирани 37 дигитални конференции на високо ниво с участието на лидери от ООН и корпоративния свят. Някои от участниците в срещите бяха генералният директор на СЗО, директора на МОТ, Върховният комисар по правата на човека, Ръководителите на UN Women и UNDESA и Генералният секретар на ООН, както и представители на Samsung, Coca-Cola, Microsoft, Adecco, Manpower.

От началото на 2020 г. МОР изготви множество документи, чрез които продължава да влияе и оформя международни дебати по въпроси като социалните клаузи в международните търговски споразумения до въздействието на изменението на климата върху заетостта. Също така бяха изготвени няколко документа по теми като мерки за безопасност и здраве, стратегии за намаляване на финансовите загуби и инициативи за намаляване на икономическия стрес върху бизнеса. Документите са изготвени да насочват членовете да поемат инициативата на национално ниво заедно с други заинтересовани страни и правителството,  в отговорите на политиката срещу COVID-19 и при формулирането на принципите, които ще формират икономиката след COVID. Освен това на сайта www.ioe-emp.org беше създаден специален раздел „Covid-19“ за насърчаване на взаимното обучение и разпространение на опит относно мерките за намаляване на икономическия стрес върху бизнеса.

За да отрази приоритетите в отговор на кризата от Covid-19, работният план за периода 2020-2021 г. е модифициран и пуснат за приемане от Генералния съвет през юни по електронен път.

Управление на МОР

Въпреки временната забрана за провеждане на публични събирания от Швейцарските власти и последвалото анулиране на всички заседания на МОТ, Управителният съвет на МОР продължи да заседава практически редовно. От март 2020 г. УС на МОР се събра 6 пъти, за да гарантира дейностите, необходими за правилното функциониране на МОР. След отмяната на Генералния съвет от 2020 г., първоначално предвиден за 24 май, УС взе решение по-голямата част от дейността на Генералния съвет да бъдат извършени по електронен път. Поради това членовете на МОР трябваше да вземат под внимание следните точки:

• Резюме на Генералния съвет на МОР за 2019 г.;

• МОР акаунти за 2019 г.;

• План за работа на МОР за 2020-2021 г.;

• Прием на нови членове;

• Манифест на стогодишнината на МОР;

• Годишен отчет на МОР за 2019-2020 г.

 

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Успешно приключва 5-годишен проект на БТПП по програма ИНТЕРРЕГ
Сред постиженията на проекта са създаване на дигитални иновационни хъбове и предоставяне на ИКТ ваучери на микро, малки и средни предприятия Още
Виртуални бизнес срещи на компании от България и Сърбия
Основното послание: активизиране на партньорството, за да излязат от кризата Сърбия и България по-подготвени и с общи цели Още
Онлайн среща с посланика на Република Южна Африка
Състоянието на търговско-икономическите отношения между двете страни - във фокуса на разговора Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Уебинар на тема "Данъци и право в бизнес календара за 2021 г."
Организира международната консултантска компания Ernst & Young Още
Съветът за насърчаване на търговията на Индия организира виртуални срещи за фирми от сектор керамика и теракота
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: 5,2% спад на БВП през третото тримесечие на годишна база
Повишение от 4.3% спрямо второто тримесечие на 2020 година Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Представяне на текущ одит на Европейската сметна палата относно защитата на правата върху интелектуалната собственост
МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Реакцията на Международната организация на работодателите срещу Covid-19
Изготвени са множество документи Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство