Назад

Наградени са най-добрите работодатели, осигуряващи здраве и безопасност при работа


Годишните национални награди по безопасност и здраве при работа бяха раздадени за четиринайсети път на 29 февруари 2024 г. в конгресен център „Тракия“. Организатор на конкурса е Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ с подкрепата на Главна инспекция по труда.

Целта на наградите е да бъдат отличени малки, средни и големи предприятия за усилията и инвестициите, които влагат в подобряване на работната среда и опазването живота и здравето на работещите, както и да бъдат популяризирани добрите примери за осигуряване на здравословни и безопасни работни места. Големите предприятия са разделени в три категории според дейността им.

При откриването на събитието министър Шалапатова пожела успех на стартиралата кампания на Главна инспекция по труда „Прибери се у дома след работа. Там някой те очаква!“. Тя апелира към работодателите и социалните партньори да се включат в нея, „за да може да се поздравим с година на нулева смъртност на работните места“.

В своето приветствие към гостите изпълнителният директор  на ИА ГИТ инж. Екатерина Асенова подчерта значението на работодателите при изграждането култура на нетърпимост към съзнателното пренебрегване на правилата за безопасност и здраве при работа. Тя представи двете кампании на Агенцията, насочени към превенцията на трудовия травматизъм и апелира към присъстващите за активно участие и общи действия по време на предстоящите регионални конференции „Прибери се у дома след работа. Там някой те очаква!“.

За първа година на класиралите се на четвърто място бяха раздадени поздравителни адреси, за да работят още по-активно за достигане на първите места през следващата година.

В своите думи представителите на наградените работодатели благодариха на организаторите и подчертаха, че инвестициите в здравословните и безопасни условия на труд са безценни, защото те гарантират човешкия живот.

ОТЛИЧЕНИ:


МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ (С ДО 50 ЗАЕТИ ЛИЦА)

 • Първо място - „Хайделберг матириълс вулкан“ АД, гр. Димитровград
 • Второ място - „Елкомо“ ООД, гр. Асеновград
 • Трето място - „Линде газ България“ ЕООД, ГР. Стара Загора
 • Четвърто място - „Ида Инженеринг“ ЕООД, гр. Кърджали

СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (от 50 до 250 заети лица)

 • Първо място - „Кнауф България“ – Завод Марица, село Медникарово
 • Второ място - „Хайделберг Матириълс Девня“ АД, ГР. Девня
 • Трето място - Завод за телефонна апаратура АД, гр. Банско

ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ (с над 250 заети лица)

ГРУПА 1 („Строителство“; „Производство на основни метали”; „Добив на въглища, на метални руди и на неметални материали и суровини”; „Производство на химични продукти”; „Сухопътен транспорт”; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”; „Растениевъдство и животновъдство”; „Горско стопанство”; „Въздушен транспорт”; „Воден транспорт”; „Производство на изделия от други неметални минерални суровини”)

 • Първо място - „Рока България“ АД, гр. Каспичан
 • Второ място - „Ей и Ес Марица Изток 1 Сървисиз“ ЕООД, гр. Гълъбово
 • Трето място - „Джи Пи Груп" АД, гр. София
 • Четвърто място - „Столичен електротранспорт“ ЕАД, гр.София

ГРУПА 2 („Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта”; „Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на метални изделия”; „Събиране, пречистване и доставяне на води”; „Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води”; „Събиране и обезвреждане на отпадъци, рециклиране на материали”; „Производство на мебели”; „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал”; „Производство на лекарствени вещества и продукти”; „Обработка на кожи, производство на обувки и др. изделия от обработени кожи без косъм”; „Производство на хранителни продукти”; „Производство на напитки”; „Производство на изделия от каучук и пластмаси”; „Производство на облекло”; „Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт”)

 • Първо място - „Загорка“ АД, гр. Стара Загора
 • Второ място - „Стандарт Профил България“ ЕАД, гр. Стара Загора
 • Трето място - „Латекоер България” ЕООД
 • Четвърто място - „Вили Елбе Аутомотив България” ЕООД

ГРУПА 3 („Хотелиерство и ресторантьорство”; „Медико-социални грижи с настаняване”; „Хуманно здравеопазване”; „Образование”; „Държавно управление”; „Далекосъобщения”; „Дейности по обслужване на сгради и озеленяване”)

 • Първо място - УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, ГР. ПЛОВДИВ
 • Второ място - Професионална Гимназия „Генерал Владимир Заимов“, гр. Сопот

СПЕЦИАЛНИ КАТЕГОРИИ:

Предприятие, инвестирало най-много средства за подобряване на безопасните и здравословни условия на труд

 • Първо място - „Загорка“ АД, гр. Стара Загора
 • Второ място - „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД , гр. София
 • Трето място - УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив

Най-иновативен специалист по безопасност и здраве при работа

 • Първо място - Инж. Стоянка Делкова Ганчева и инж. Радостина Иванова Власева от „ЕВН България Топлофикация – Пловдив“
  Тяхното иновативно решение се състои в изработка и внедряване на електронна платформа за провеждане на Начален инструктаж за външни организации за територията на ЕВН Топлофикация на посетители, доставчици, изпълнители
 • Второ място - Благовест Илиянов Илиев – Експерт ЗБУТ и ОС във „Вили Елбе Аутомотив България“ ЕООД, гр. Куклен 
  Иновацията се състои в използване на софтуер Capreos Center за документиране на резултатите от проверки по БЗР и управление на несъответствия, коригиращи и превантивни действия, свързани с безопасността и здравето при работа. 
 • Трето място - Антон Богданов Петров - Експерт ЗБУТ в „Хигия Сейфти“ ЕООД
  Иновацията представлява Система за електронни предписания при констатирани нарушения по безопасност и здраве при работа.