Назад

Покана за участие в бизнес делегация в гр. Кишинев, Молдова, 26 - 27 март, 2024 г.


Българската търговско-промишлена палата информира, че в периода 26 – 27 март 2024 г. в гр. Кишинев ще се проведе Българо-молдовски бизнес форум. Събитието се организира съвместно с Молдовската агенция за инвестиции с подкрепата на Министерството на икономиката и индустрията на България по повод Деветото заседание на Междуправителствената българо-молдовска комисия за икономическо сътрудничество.

Форумът ще постави акцент на следните сектори: енергетика; селско стопанство; туризъм; лека промишленост; текстилна промишленост; мебелна промишленост; фармацевтична промишленост; строителство и др.

По информация от Министерството на икономиката и индустрията водещите стокови групи в износа от България за Молдова през първата половина на 2023 г. са нефтените масла и масла от битуминозни минерали; масла и други продукти, получени при дестилацията на каменовъглени катрани; минерални или химични азотни и други торове и медикаменти, флоат стъкло и др..

При вноса в България от Молдова през първата половина на 2023 гводещите стокови групи са слънчогледови семена, жици, кабели и други изолирани ел. проводници.

Има реални възможности за увеличение на взаимните доставки на стоки и разширяване сътрудничеството в областта на туризма. Има потенциал за увеличаване на българския износ в областта на доставки на стоки на хранително-вкусовата промишленост и оборудване за нея, медикаменти, парфюмерия и козметика, електронни и електротехнически стоки, електродвигатели, машини, подемно-транспортни средства, търговсия със земеделски продукти, обмен на информация, възможности за участие в съвместни проекти и инвестиции в аграрния сектор, сътрудничество в областта на животновъдството, растениевъдството и лозаро-винарския сектор.

Форумът ще включва представяне на актуална информация за икономиките на България и Молдова, подробни презентации на различни сектори с потенциал за развитие на икономическото сътрудничество, както и двустранни бизнес серещи между български и молдовски компании. Работният език на форума е английски.

В тази връзка, отправяме покана за включване в бизнес делегацията, която ще вземе участие в българо-молдовския бизнес форум. Заинтересованите компании могат да заявят интерес чрез предварителна регистрация най-късно до 14 март /четвъртък/.

Регистрираните участници ще получат подробна информация за програмата и условията за участие. Организираното пътуване ще се осъществи със самолет. Възможно е и самостоятелно пътуване с автомобилен транспорт. Настаняването в гр. Кишинев ще бъде в близост до мястото на форума.

За допълнителна информация можете да се свържете с Българската търговско-промишлена палата, дирекция "Международно сътрудничество", тел.: 02 8117 489, e-mail: interdpt@bcci.bg.