Назад

Официално бе даден старт на работата на Българската Бизнес Асоциация в Сърбия


В посолството ни в Белград официално бе даден старт на работата на Българската Бизнес Асоциация (ББА) в Сърбия. Посланик Петко Дойков и г-н Марин Николов, ръководител на търговско-икономическата служба, приветстваха двама от основателите на Асоциацията -  проф. Николай Михайлов, председател на Надзорния съвет на "Трейс Груп Холд" АД, и Ивайло Борисов, главен изпълнителен директор на "Евромаркет груп". На срещата присъстваха и други представители на българския бизнес в Сърбия. Председател на Асоциацията е инж. Стойко Мешков, изпълнителен директор на "Трейс Сърбия" АД.

Сред целите на Асоциацията са насърчаване на бизнес дейностите на своите членове, насърчаване на интересите на българската бизнес общност в Сърбия, спомагане на разрешаването трудности и пречки, пред които са изправени българските предприемачи в страната.

Членство в Асоциацията е отворено за всички български фирми, опериращи в Сърбия.

Повече информация можете на намерите на сайта на Асоциацията - https://bba.rs/bg/