Назад

Национален щанд на Международното изложение за вино и спиртни напитки Seoul International Wines & Spirits Expo 2024


Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира национален щанд на Международното изложение за вино и спиртни напитки Seoul International Wines & Spirits Expo 2024, 4-6.07.2024, гр. Сеул, Южна Корея.

Участието на малки и средни предприятия (МСП) в Seoul International Wines & Spirits Expo 2024 се организира и финансира със средства по Проект BG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027.

Международното изложение за вина и спиртни напитки в Сеул е единственото изложение за вина и спиртни напитки в Корея за последните 22 години. Събитието дава отлична възможност местни и чуждестранни вина и спиртни напитки да бъдат показани на едно място, популяризирайки различни продуктови линии и пазарни тенденции на купувачи и посетители от съответната индустрия.

Участието в Seoul International Wines & Spirits Expo 2024 дава възможност за развитие на бизнеса, запознаване с най-новите трендове, докосване до тенденциите в бранша, лична среща с иноватори от България и чужбина.

 За участие в Seoul International Wines & Spirits Expo 2024, Агенцията поема напълно или частично разходите на български предприятия за:

 • Наем на изложбена площ;
 • Проектиране и изграждане на щанд;
 • Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;
 • Регистрационни и/или медийни такси;
 • Национална идентификация на българския щанд;
 • Пропуски на изложителите;
 • Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

 Одобрените за участие предприятия, следва да поемат разходите за:

 • Спедиция, митническа обработката и застраховка на експонатите и други изложбени компоненти по време на транспортирането им и провеждането на изложението;
 • Командироване на представител/и (пътни, дневни и квартирни);
 • Застраховка на представителите на предприятието;
 • Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Общите условия за участие;

 Пълна информация за изисквания към кандидатите и необходими документи ТУК

При интерес за участие в изложението, следва най-късно до 01.03.2024 г., /петък/ включително, предприятието да подаде изискуемите документи в деловодството на ИАНМСП.

След одобрение на предприятието кандидат, ИАНМСП ще Ви уведоми с официално писмо.

За допълнителна информация:

Росица Асенова, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7980, e-mail: r.assenova@sme.government.bg;

Елица Попадийна, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“,  тел. 02/ 940 79 82, email: e.popadiyna@sme.government.bg.