Назад

„СВИЛОЗА – ЗИК“ АД със сертификат клас А за инвестиционен проект „Инсталация за производство на микрокристална целулоза“


Министърът на иновациите и растежа, Милена Стойчева и изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции (БАИ), Мила Ненова връчиха сертификат клас А на „СВИЛОЗА – ЗИК“ АД за инвестиционен проект „Инсталация за производство на микрокристална целулоза“, който ще се реализира в гр. Свищов, област Велико Търново.

Инвестиционният проект предвижда изграждане на изцяло нова инсталация за производство на микрокристална целулоза. Размерът на инвестицията възлиза на 25 670 000 лв. и се очаква разкриването на  40 нови работни места.

„Целенасочено повече от 20 години инвестираме в зелена енергия и кръгова икономика. С този проект ще затворим цикъла на производството от суровина до краен продукт“, коментира собственикът Красимир Дачев. Той подчерта, че предприятието следва амбициозна инвестиционна стратегия с цел укрепване на лидерските им позиции на Балканите и в Европа в този сектор.

Микрокристалната целулоза се използва като пълнеж при производството на козметични продукти, лекарства, керамични изделия и е консервант Е-460, който намира приложение в хранително-вкусовата промишленост при производството на тестени и сладкарски изделия, сосове и  нискокалорични млечни продукти. Във фармакологията се използва при приготвянето на самозалепващи се стоматологични материали и козметични продукти. В химичната промишленост намира приложение за получаването на керамика, сорбенти, каучук и полиуретан, термоустойчиви битумни покрития.

------------

„СВИЛОЗА-ЗИК“ АД  е част от групата на  „Свилоцел” ЕАД, и е единственият производител на сулфатна избелена целулоза и продукти от нея в България. Компанията има структуроопределяща роля в българската целулозно-хартиена промишленост и е пазарен лидер в страната и региона.  „Свилоза -ЗИК“ АД е експортно ориентирана, като компанията изнася  близо 85% от произвежданата сулфатна целулоза. Основни чуждестранни пазари са Турция, Гърция, Германия, Италия, Сърбия, Румъния, Египет.