Назад

Национална кръгла маса разглежда предизвикателствата пред финансирането на проекти за устойчива енергия


Енергийната ефективност на сградите е в основата на устойчивия енергиен преход

В рамките на поредица кръгли маси за финансиране на устойчива енергия, Министерството на енергетиката и Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект, с подкрепата на Коалиция "Да обновим България" (Renovate Bulgaria) организират конференцията "Енергийната ефективност на сградния фонд: основа на устойчивия енергиен преход". Тя ще се проведе на 30 януари 2024 г. от 9:30 ч. в хотел "Интерконтинентал", град София, с участието на министрите на енергетиката и на околната среда и водите Румен Радев и Юлиан Попов.

След приемането на ключови изменения в Закона за енергетиката и Закона за енергията от възобновяеми източници и публикуването на Проект на Стратегия за устойчиво енергийно развитие, през последните месеци активно се работи по актуализацията на Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата, от който се очаква да постави конкретните цели за намаляване на потреблението на енергия и ограничаване на въглеродните емисии. В момента се подготвя и промяна в Закона за енергийната ефективност, с която ще се определи структурата, начина на управление и функциониране на Националния декарбонизационен фонд – основният финансов инструмент в ИНПЕК, от който се очаква да осигури необходимия ресурс за изпълнение на политиките.

С оглед ключовата роля на сградното обновяване за постигане на националните цели, предстоящата XII кръгла маса за финансиране на проекти за устойчива енергия ще постави на дневен ред темата за реформите в сектора, които биха направили възможно реализирането на проекти на пазарен принцип. Ще бъдат разгледани и въпросите за създаване на институционален капацитет за интегрирано управление на енергийните политики, което ще позволи ефективното насочване на публичния ресурс в областите с най-големи инвестиционни потребности.

В продължение на дискусиите в предходните събития, ще бъдат разгледани в детайл и два от ключовите инструменти за прилагане на политиките: концепцията за интелигентни сгради и свързаните с нея инструменти за сертифициране, които придобиват все по-голямо значение за банковия сектор, и професионалното управление на сградните фондове, което запазва и повишава икономическата им стойност.

Регистрация за събитието е достъпна на адрес: https://forms.gle/qNtpWz52WBhTCWtXA, като местата са ограничени до капацитета на залата.

Предварителна програма за събитието може да видите тук.