Назад

Обучение от Сдружение „Клуб 9000“, януари-февруари 2024


Сдружение „Клуб 9000“ предлага следните възможности за обучение:

 Изисквания към органите за сертификация на продукти съгласно изискванията на БДС EN ISO /ІЕС 17065:2012. Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2018
Курсът ще се проведе на 22-23 януари 2024 г.,  гр. София, Дом на техниката/Онлайн
За повече информация и записвания: https://club9000.org

 ESG и промени в изискванията на ISO 9001 през 2024 и 2025 /ISO 9001:2015, ISO 9001:2015 Amd 1:2024 /
Уебинарът ще се проведе на 24 януари 2024 г.,  гр. София, Дом на техниката/Онлайн
За повече информация и записвания: https://club9000.org

 Модулен курс ИЗИСКВАНИЯ НА БДС EN ISO/IEC 17025:2018 „ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ЛАБОРАТОРИИТЕ ЗА ИЗПИТВАНЕ И КАЛИБРИРАНЕ“ (ISO/IEC 17025:2017) ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ОДИТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УКАЗАНИЯТА НА БДС EN ISO 19011:2018
Курсът ще се проведе на  25-26 януари 2024   г., гр. София, Дом на техниката/Онлайн
За повече информация и записвания: https://club9000.org

 Подготовка и провеждане на ВЪТРЕШЕН ОДИТ на системата за управление в органи за контрол, в съответствие с Указания на ILAC-P15:05/2020, БДС EN ISO /ІЕС 17020:2012 и БДС EN ISO 19011:2018
Курсът ще се проведе на 29 и 30 януари 2024 г., гр. София, Дом на техниката/Онлайн
За повече информация и записвания: https://club9000.org

 Курс БДС EN ISO 9001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на качеството. БДС EN ISO 14001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на околната среда. БДС ISO 45001:2018 - Разработване и поддържане на системи за управление на здравето и безопасността при работа. Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2018
Курсът ще се проведе на 12-15 февруари 2024 г., гр. София, Дом на техниката/Онлайн
За повече информация и записвания: https://club9000.org